VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Có tất cả 92 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức rút dự toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố

Ban hành: 29/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
02

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định các tuyến đường có tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn Thành phố Nha Trang

Ban hành: 24/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
03

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh nội dung tại điểm a khoản 4 Điều 1 của Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm Quyết định 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 27/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
04

Chỉ thị 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường quản lý, giám sát vốn vay lại của chính quyền địa phương

Ban hành: 07/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2017
05

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 24/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2017
06

Quyết định 18/2017/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng đò được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 23/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2017
07

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường kiểm soát chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng

Ban hành: 19/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2016
08

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù; Danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 11/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
09

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 04/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2016
10

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016

Ban hành: 22/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2017
11

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016

Ban hành: 22/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2016
12

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 12/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2015
13

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Ban hành: 28/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2017
14

Quyết định 1495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 10/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2015
15

Quyết định 1100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Ban hành: 06/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2015
16

Quyết định 1096/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 06/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2015
17

Quyết định 25/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế về chế độ báo cáo, phối hợp cung cấp và kiểm tra thông tin, số liệu các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 09/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2017
18

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện; xét duyệt đề cương nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Ban hành: 06/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2015
19

Quyết định 84/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 21/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2017
20

Quyết định 92/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp

Ban hành: 06/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2017
Vui lòng đợi