VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Có tất cả 264 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang arow
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07

  Quyết định 24/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  08
  09

  Quyết định 23/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang phân cấp đăng ký và quản lý hoạt động của phương tiện được miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  10

  Quyết định 22/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

  11
  12

  Quyết định 20/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang giá dịch vụ nghĩa trang được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  13

  Quyết định 19/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang bãi bỏ Quyết định 2480/2003/QĐ-UBND, ngày 19/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

  14
  15
  16

  Quyết định 17/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  17
  18
  19
  20