VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM

Có tất cả 3.400 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Công văn 3569/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống

Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2021
02

Kế hoạch 3404/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phục hồi hoạt động ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện thích ứng an toàn Covid-19 đến năm 2022

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2021
03

Quyết định 3488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch

Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
04

Quyết định 3491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng

Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
05

Quyết định 3503/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
06

Quyết định 3481/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 07/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2021
07

Quyết định 3466/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế hoạt động tại các Trung tâm cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2021
08

Kế hoạch 4615/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 01/10/2021

Ban hành: 02/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
09

Công văn 3251/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp, hỗ trợ người dân lưu thông trong trường hợp cần thiết

Ban hành: 01/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2021
10

Công văn 3239/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác cấp Giấy nhận diện (có mã QR) đối với các phương tiện vận tải hàng hóa

Ban hành: 01/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2021
11

Công văn 3246/UBND-TH của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội Thành phố sau ngày 30/9/2021

Ban hành: 01/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2021
12

Công văn 3252/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển, khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn

Ban hành: 01/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2021
13

Chỉ thị 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
14

Công văn 3232/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp vận chuyển người lao động từ các tỉnh, Thành phố đến làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2021
15

Công văn 3215/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
16

Công văn 3231/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp vận chuyển người lao động từ các tỉnh, thành phố đến làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2021
17

Công văn 3197/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
18

Công văn 3181/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố (đợt 3)

Ban hành: 25/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2021
19

Công văn 4143/TĐP của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổng hợp phản ánh và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2021
20

Công văn 3120/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạo điều kiện thuận lợi công tác xét nghiệm của lực lượng giao hàng (shipper) tiến tới quản lý bằng công nghệ

Ban hành: 21/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
Vui lòng đợi