VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM

Có tất cả 3.229 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 1051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 29/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2021
02

Quyết định 977/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022.

Ban hành: 22/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2021
03

Quyết định 982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án “Chiến lược phát triển ngành văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035”

Ban hành: 22/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2021
04

Công văn 791/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép các loại hình kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại

Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2021
05

Quyết định 889/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án tổ chức lại các Trạm Y tế phường, Trung tâm Y tế và Bệnh viện quận trực thuộc Sở Y tế sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức

Ban hành: 15/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2021
06

Công văn 671/UBND-NCPC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

Ban hành: 09/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
07

Quyết định 762/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021 - 2030"

Ban hành: 08/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2021
08

Công văn 666/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 08/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2021
09

Quyết định 723/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (đợt 4)

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
10

Quyết định 721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
11

Công văn 546/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép học sinh, sinh viên, học viên Thành phố quay lại trường học tập từ ngày 01/3/2021

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
12

Công văn 549/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2021
13

Công văn 459/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2021
14

Thông báo 08/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Ban hành: 06/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2021
15

Công văn 324/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 01/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2021
16

Công văn 322/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 30/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2021
17

Quyết định 305/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020

Ban hành: 25/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2021
18

Quyết định 297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 25/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2021
19

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban hành: 22/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
20

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Ban hành: 22/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
Vui lòng đợi