VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM

Có tất cả 3.300 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 2617/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Tổ Điều phối nguồn nhân lực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
02

Kế hoạch 2437/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các lực lượng phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố năm 2021

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
03

Công văn 2443/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề xuất hỗ trợ nhân lực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
04

Công văn 2430/UBND-NCPC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc lập Quy hoạch hạ tầng liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
05

Công văn 2407/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn phối hợp giữa y tế, địa phương và gia đình tổ chức cơ sở cách ly tập trung cho đối tượng F0 trên địa bàn Thành phố Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
06

Công văn 2392/UBND-DA của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
07

Quyết định 2567/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
08

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Danh mục tên gọi và số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
09

Công văn 2382/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức chợ truyền thống hoạt động trở lại trong điều kiện đảm bảo an toàn

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
10

Quyết định 2570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
11

Quyết định 2566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
12

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định quản lý và bảo vệ trụ nước chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
13

Công văn 2337/UBND-TH của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc dừng hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nếu không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
14

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 10/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
15

Công văn 2292/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn triển khai Công văn 2279/UBND-VX ngày 08/7/2021

Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2021
16

Công văn 2279/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 08/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
17

Công văn 2209/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
18

Công văn 2183/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đảm bảo hoạt động các khu cách ly tập trung của Thành phố, khu cách ly tập trung của quận huyện và Thành phố Thủ Đức

Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
19

Công văn 2152/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập các Tổ Công tác đặc biệt hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện

Ban hành: 29/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2021
20

Công văn 2059/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc khai báo y tế điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
Vui lòng đợi