VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Có tất cả 1.149 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai arow
  01
  02

  Quyết định 27/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

  03

  Quyết định 279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ​về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  04
  05
  06

  Quyết định 26/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

  07

  Quyết định 352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

  08

  Quyết định 351/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 09 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

  09
  10
  11

  Quyết định 262/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ​phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chuyển đổi số các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023​

  12

  Quyết định 22/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai bãi bỏ các quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

  13

  Quyết định 24/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

  14

  Quyết định 349/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ​về việc công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

  15

  Quyết định 23/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

  16

  Quyết định 21/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai bãi bỏ các quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

  17

  Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 tại tỉnh Gia Lai

  18

  Kế hoạch 1327/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình “Hành trình Đỏ - Giọt hồng Cao Nguyên” năm 2024 và tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2023-2024

  19

  Kế hoạch 1324/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ​thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2024

  20

  Kế hoạch 1307/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ​triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Gia Lai