VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Có tất cả 768 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình arow
  01

  Quyết định 1154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  02

  Chỉ thị 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

  03

  Quyết định 25/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Thái Bình

  04

  Quyết định 1125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt nội dung, hình thức, cách thức xác định kết quả kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức

  05

  Quyết định 1119/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030

  06

  Quyết định 1108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

  07

  Quyết định 1107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải

  08

  Quyết định 1112/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  09

  Quyết định 1110/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc cho phép Ủy ban nhân dân xã Vũ Lăng sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

  10

  Quyết định 1103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ

  11

  Quyết định 1102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũ Thư tại xã Song An, huyện Vũ Thư

  12

  Kế hoạch 113/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình xét tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2024 theo quy định tại Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

  13

  Quyết định 1081/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng năm 2024

  14
  15

  Quyết định 1076/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiền Hải tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải

  16

  Quyết định 1078/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt nội dung, hình thức, cách thức xác định kết quả kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức

  17
  18

  Quyết định 1043/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong quy hoạch sử dụng đất năm 2030 và cập nhật bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thái Thụy

  19

  Quyết định 105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

  20