VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Có tất cả 78 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi và phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
02

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
03

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
04

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 15/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2021
05

Quyết định 692/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030

Ban hành: 08/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2021
06

Công văn 571/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc chấn chỉnh, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán

Ban hành: 15/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
07

Công điện 03/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 10/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
08

Công văn 564/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
09

Công văn 554/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc hướng dẫn cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
10

Công văn 544/UBND-CTXDGT của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đấu thầu

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
11

Công văn 535/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ trong đại dịch

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
12

Công văn 532/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
13

Công văn 469/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tiếp tục đẩy mạnh cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh

Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
14

Công điện 02/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2021
15

Quyết định 3668/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Thái Bình năm 2021

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
16

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình

Ban hành: 07/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2020
17

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng thay đổi trụ sở Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 31/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2020
18

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 26/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2020
19

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 10/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2020
20

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 30/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
Vui lòng đợi