VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Có tất cả 437 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình arow
  01
  02

  Quyết định 2074/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc cho phép Ủy ban nhân dân xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

  03

  Quyết định 2072/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển nhà ở Quảng Ninh tại phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình

  04

  Quyết định 2068/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh (nguồn nước mặt) trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  05
  06

  Quyết định 2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt bổ sung Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc lĩnh vực tài chính thực hiện tại tỉnh Thái Bình

  07

  Quyết định 1994/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  08

  Quyết định 1965/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024

  09

  Quyết định 14/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy định phân cấp Quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  10

  Quyết định 1957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Quỳnh Phụ

  11

  Quyết định 1943/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

  12

  Quyết định 1939/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

  13

  Quyết định 1948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc cho phép Uỷ ban nhân dân xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

  14

  Quyết định 1942/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

  15
  16

  Quyết định 1927/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn Chủ đầu tư thực hiện dự án phát triển nhà ở thương mại khu nhà ở tại tổ 21 phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

  17
  18

  Quyết định 1924/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  19

  Quyết định 1930/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn Chủ đầu tư thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư phố Bùi Sỹ Tiêm, phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình

  20

  Quyết định 1902/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc cho phép Ủy ban nhân dân xã Đông Quang, huyện Đông Hưng chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Trạm y tế