VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Có tất cả 93 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 2449/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 07/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
02

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban hành: 06/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2021
03

Quyết định 2212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
04

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
05

Quyết định 1955/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Bình

Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
06

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
07

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho các mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
08

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
09

Quyết định 1250/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông Vận tải

Ban hành: 27/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
10

Công điện 04/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
11

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 22/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
12

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi và phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
13

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
14

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
15

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 15/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2021
16

Quyết định 692/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030

Ban hành: 08/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2021
17

Công văn 571/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc chấn chỉnh, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán

Ban hành: 15/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
18

Công điện 03/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 10/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
19

Công văn 564/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
20

Công văn 544/UBND-CTXDGT của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đấu thầu

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
Vui lòng đợi