VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Có tất cả 860 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái arow
  01

  Quyết định 1736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

  02

  Quyết định 1726/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 (đợt 2)

  03

  Quyết định 1734/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

  04

  Quyết định 1735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

  05

  Công văn 3158/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường phòng chống bệnh đau mắt đỏ

  06

  Kế hoạch 202/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững

  07

  Quyết định 1701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

  08

  Quyết định 1683/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

  09

  Kế hoạch 200/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

  10

  Kế hoạch 198/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc 2023 (lần thứ IX) tại Yên Bái

  11

  Quyết định 1645/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ người khuyết tật, bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2023-2028

  12

  Kế hoạch 194/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2023

  13
  14

  Quyết định 1554/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

  15

  Quyết định 1532/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

  16

  Quyết định 1533/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thành phố tỉnh Yên Bái

  17

  Quyết định 1529/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn các huyện, thành phố

  18

  Quyết định 1505/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Dược phẩm; Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái

  19

  Kế hoạch 182/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức kê khai, đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  20