VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Có tất cả 350 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái arow
  01

  Quyết định 2364/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thuộc Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

  02

  Quyết định 2351/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027

  03

  Quyết định 2349/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái

  04

  Quyết định 2345/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Lục Yên khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026

  05

  Quyết định 2352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Yên Bình khóa II, nhiệm kỳ 2022-2027

  06

  Quyết định 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  07
  08
  09

  Quyết định 2274/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái

  10

  Quyết định 2271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tuyến đường Âu Cơ (đoạn từ cầu Văn Phú đến nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai)

  11

  Quyết định 27/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

  12
  13

  Quyết định 2211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công nhận xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

  14

  Quyết định 2210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công nhận xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

  15

  Quyết định 2212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công nhận xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

  16

  Quyết định 2192/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023

  17

  Kế hoạch 232/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái năm 2023

  18
  19
  20

  Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023