VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Có tất cả 666 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu arow
  01

  Quyết định 156/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lai Châu

  02

  Kế hoạch 569/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  03

  Kế hoạch 548/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đào tạo Đại học sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật để khắc phục tình trạng thiếu nguồn tuyển giáo viên, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng giáo viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2030

  04

  Quyết định 146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  05

  Kế hoạch 503/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

  06

  Quyết định 136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục chính được ban hành mới trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

  07

  Chỉ thị 477/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

  08

  Quyết định 131/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ủy quyền công bố thông tin giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024

  09

  Công điện 02/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024

  10
  11

  Quyết định 122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu

  12

  Quyết định 125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu

  13

  Quyết định 119/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

  14

  Quyết định 117/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

  15

  Quyết định 07/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu quy định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  16

  Kế hoạch 371/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  17

  Quyết định 111/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

  18

  Quyết định 94/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

  19

  Quyết định 89/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lai Châu

  20

  Quyết định 93/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu