VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Có tất cả 92 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
02

Công văn 1675/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
03

Quyết định 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Ban hành: 09/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
04

Công văn 1421/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2021
05

Công điện 17/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 21/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2021
06

Công văn 1258/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép xì gà

Ban hành: 13/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2021
07

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 12/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2021
08

Công văn 1229/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện Thông báo kết luận 98/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2021
09

Kế hoạch 1222/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phòng, chống bệnh lao tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 nhằm chấm dứt bệnh lao vào năm 2030

Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2021
10

Công văn 1228/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh theo Công văn 3836/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo quốc gia

Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2021
11

Công văn 1216/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và chủ động xét nghiệm COVID-19 tại các bệnh viện

Ban hành: 10/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2021
12

Công văn 1203/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2021
13

Công văn 1183/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tập trung triển khai quyết liệu các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
14

Công văn 1174/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
15

Kế hoạch 1163/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
16

Công văn 1161/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021; Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021

Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
17

Công văn 1150/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
18

Công văn 1073/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em

Ban hành: 26/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2021
19

Quyết định 445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận một cửa địa bản tỉnh Lai Châu

Ban hành: 26/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2021
20

Công điện 03/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 22/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2021
Vui lòng đợi