VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Có tất cả 6.248 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa arow
  01

  Quyết định 2076/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi gà đảm bảo an toàn sinh học chất lượng cao tại xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy

  02

  Quyết định 2075/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất

  03
  04

  Quyết định 2091/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ hộ nghèo thuộc dự án Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam

  05

  Quyết định 2077/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trạm nghiền xi măng Long Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn

  06

  Quyết định 2074/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất

  07
  08
  09

  Quyết định 2072/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đối tượng và kinh phí trợ cấp một lần đối với Công an xã theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ

  10

  Quyết định 2092/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh Quyết định 1121/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

  11

  Quyết định 2083/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Thanh Hóa

  12

  Quyết định 2081/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt cấp kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã nghiệm thu đợt I năm 2024

  13

  Quyết định 2082/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt cấp kinh phí cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh chuyển tiếp đợt I, năm 2024

  14
  15

  Quyết định 2088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện dự án khu tổ hợp dịch vụ Asean tại Khu kinh tế Nghi Sơn

  16

  Quyết định 2067/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Nông Cống

  17

  Quyết định 2070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án phòng cháy chữa cháy rừng đặc dụng Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, giai đoạn 2024 - 2028

  18

  Quyết định 2057/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện dự án Trồng cây ăn quả cam, bưởi, ổi, bơ công nghệ cao tại xã Thành Vân (nay là thị trấn Vân Du) và xã Thành Tân, huyện Thạch Thành

  19
  20