VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Có tất cả 402 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh arow
  01
  02

  Quyết định 13/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bãi bỏ Quyết định 94/2004/QĐ-UB-NV ngày 28/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

  03

  Quyết định 12/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  04

  Quyết định 10/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

  05
  06

  Quyết định 1476/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lộc Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

  07

  Quyết định 1469/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Lộc Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

  08

  Kế hoạch 261/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ Đề án dạy và học ngoại ngữ năm 2024

  09

  Quyết định 1452/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

  10

  Kế hoạch 246/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới

  11

  Quyết định 1440/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định cơ cấu tổ chức của Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Hồng Lĩnh

  12

  Quyết định 08/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  13

  Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024 - 2025

  14

  Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa lũ năm 2024

  15

  Quyết định 07/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định về tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  16

  Quyết định 06/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  17

  Quyết định 741/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Khám, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh

  18

  Quyết định 05/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  19

  Quyết định 559/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh

  20

  Quyết định 511/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh