VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Có tất cả 868 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng arow
  01

  Kế hoạch 4036/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  02

  Kế hoạch 4014/KH-BCĐ06 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Lâm Đồng kiểm tra công tác thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024

  03

  Quyết định 873/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết liên thông của cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  04

  Kế hoạch 3941/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thực hiện Chiến lược phát triển trồng trọt tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  05

  Quyết định 833/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện Kế hoạch Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng hướng đến toàn diện, bền vững, hiện đại năm 2024

  06

  Quyết định 800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  07

  Quyết định 12/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Y tế

  08

  Quyết định 781/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh

  09

  Quyết định 780/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

  10

  Quyết định 781/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh

  11

  Quyết định 761/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung Thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040

  12

  Quyết định 732/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  13

  Quyết định 733/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố Danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

  14

  Quyết định 11/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  15

  Nghị quyết 277/NQ-HĐND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1)

  16

  Quyết định 694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Di sản văn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh

  17

  Quyết định 700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

  18

  Quyết định 703/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết liên thông của cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  19

  Quyết định 688/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  20