VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Có tất cả 273 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên arow
  01

  Quyết định 06/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

  02

  Quyết định 395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên

  03

  Quyết định 378/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

  04

  Quyết định 374/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

  05

  Quyết định 128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên

  06
  07

  Công văn 347/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về đính chính nội dung tại Quyết định 03/2024/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

  08

  Quyết định 03/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với một số lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  09
  10

  Quyết định 01/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

  11

  Quyết định 33/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  12

  Quyết định 32/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  13

  Quyết định 2134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực tài chính Y tế thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên

  14

  Quyết định 31/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2024

  15

  Quyết định 2081/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

  16
  17

  Quyết định 30/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  18
  19

  Quyết định 2066/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên

  20

  Quyết định 2053/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên