VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Có tất cả 592 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng arow
  01

  Quyết định 1485/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng công bố, điều chỉnh giao hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng ven bờ và vùng lộng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  02

  Quyết định 1371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Bộ đơn giá xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  03
  04

  Kế hoạch 104/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, lũ lụt, giảm nhẹ thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  05

  Kế hoạch 106/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  06

  Quyết định 1269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  07

  Quyết định 21/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  08

  Quyết định 1166/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 và sách giáo khoa môn Tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ năm học 2024 - 2025

  09

  Quyết định 948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Cầu Ngang trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang

  10

  Quyết định 20/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  11

  Quyết định 1060/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt bổ sung Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tỉnh Sóc Trăng năm 2024

  12
  13

  Quyết định 18/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  14

  Quyết định 17/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  15

  Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai một số biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  16

  Kế hoạch 82/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024

  17

  Kế hoạch 81/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng triển khai Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024

  18

  Kế hoạch 80/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024

  19

  Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông để nâng cao văn hóa giao thông đối với người dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  20

  Quyết định 808/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Sóc Trăng