VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Có tất cả 490 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng arow
  01

  Kế hoạch 183/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đưa người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tuyển sinh tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm năm 2023

  02
  03

  Kế hoạch 179/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  04

  Quyết định 2294/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới khu đất cho Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu thuê tại Quyết định 1920/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  05

  Kế hoạch 178/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 thuộc tỉnh Sóc Trăng

  06

  Quyết định 2229/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Phương án điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023

  07

  Quyết định 2203/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Phương án khảo sát đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023

  08
  09

  Quyết định 2150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt cấp độ hệ thống thông tin và phương án bảo đảm an toàn thông tin đối với Hệ thống thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Sóc Trăng

  10

  Quyết định 17/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

  11

  Quyết định 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

  12

  Quyết định 1988/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  13

  Quyết định 1987/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

  14

  Kế hoạch 163/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023

  15

  Quyết định 1897/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022

  16

  Quyết định 1878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

  17

  Kế hoạch 156/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo về đầu tư cảng biển Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

  18

  Quyết định 1864/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sóc Trăng

  19

  Kế hoạch 155/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  20

  Quyết định 1787/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng