VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Có tất cả 1.763 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang arow
  01

  Kế hoạch 41/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức các hoạt động thăm, chúc mừng các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế, địa phương nước ngoài, doanh nghiệp FDI nhân các dịp đặc biệt trong năm 2024 và đầu năm 2025

  02

  Kế hoạch 43/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030

  03

  Quyết định 192/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư khai thác mỏ (đất san lấp) tại khu vực thôn Lọ, xã Lệ Viễn và thôn Phe, xã Vân Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang”

  04

  Quyết định 379/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp

  05
  06

  Quyết định 377/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc trích Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh thưởng tiền cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm

  07

  Kế hoạch 37/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Bắc Giang năm 2024

  08

  Quyết định 177/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 tỉnh Bắc Giang

  09

  Quyết định 346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế

  10

  Quyết định 167/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

  11

  Quyết định 4/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  12

  Quyết định 239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  13

  Quyết định 209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ

  14

  Quyết định 208/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ

  15

  Quyết định 198/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Giang

  16
  17

  Quyết định 68/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc đổi tên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Việt Yên thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang

  18

  Quyết định 62/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất và gia công linh kiện điện tử”

  19
  20

  Kế hoạch 15/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phát động các phong trào thi đua năm 2024