VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Có tất cả 553 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang arow
  01

  Quyết định 1214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Minh Sơn, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500) (Khu đô thị tại xã Ninh Sơn và xã Quảng Minh, huyện Việt Yên)

  02

  Quyết định 1200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu phía Bắc - Thuộc khu dân cư số 1 xã Chu Điện”

  03

  Quyết định 1201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khai thác đất sét gạch tại khu Dộc Đầm, Trại Cũ, thôn Liên Phong, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang”

  04

  Quyết định 3299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục dịch vụ, thủ tục thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty Điện lực Bắc Giang

  05
  06

  Quyết định 3288/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022

  07
  08
  09

  Quyết định 1166/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ninh Sơn, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang”

  10
  11

  Quyết định 1156/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phố Cốc 4, xã Dĩnh Trì, Thành phố Bắc Giang”

  12

  Quyết định 1157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Núi, xã Dĩnh Trì, Thành phố Bắc Giang”

  13

  Quyết định 1154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng kênh tiêu, khuôn viên cây xanh và cảnh quan bờ sông Thương, xã Tân Tiến, Thành phố Bắc Giang”

  14

  Quyết định 1146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “ Xây dựng cầu vượt từ Khu đô thị Tây Nam sang khu trung tâm logistics quốc tế Thành phố Bắc Giang”

  15

  Quyết định 1152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 3, cạnh tỉnh lộ 295B (giai đoạn 3)”

  16

  Quyết định 1149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Phan Bội Châu, phường Đa Mai, Thành phố Bắc Giang (giai đoạn 2)”

  17

  Quyết định 1150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trường Mầm non Dĩnh Trì, Thành phố Bắc Giang”

  18
  19

  Quyết định 1158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu số 4 thuộc khu dân cư số 4, phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang”

  20

  Quyết định 1160/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng đường giao thông từ đường Thân Khuê đi thôn Đồng Bùi, xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang”