VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Có tất cả 820 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn arow
  01

  Quyết định 1994/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp nhận khoản viện trợ của Tổ chức Trẻ em kết nối toàn cầu cho các điểm Trường Mầm non xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình

  02

  Quyết định 1993/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá và công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023

  03
  04
  05

  Quyết định 1996/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

  06

  Quyết định 1979/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Phương án bảo vệ hồ chứa nước Chiến Thắng, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

  07

  Quyết định 1972/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công hoàn thành dự án Đại đội cơ động, Tiểu đoàn huấn luyện, cơ động Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn

  08

  Quyết định 1975/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Phương án bảo vệ hồ chứa nước Sam Kha 1+2, xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

  09

  Quyết định 1976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Phương án bảo vệ hồ chứa nước Khuôn Pinh, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

  10
  11

  Quyết định 1987/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2023

  12

  Quyết định 1977/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Phương án bảo vệ hồ chứa nước Kai Hiển, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

  13
  14
  15

  Quyết định 1978/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Phương án bảo vệ hồ chứa nước Cốc Lùng, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

  16

  Quyết định 1981/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Phương án bảo vệ hồ chứa nước Suối Con xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

  17

  Quyết định 1982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Phương án bảo vệ hồ chứa nước Đắp Đề, xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

  18

  Quyết định 1961/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Sửa chữa, chống thấm và lắp đặt bộ chữ tại toà nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

  19

  Quyết định 1970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bổ sung danh mục trình độ, chuyên ngành khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn

  20

  Quyết định 1966/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Mở rộng, nâng cấp bảo tàng Khởi nghĩa Bắc sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn