VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Có tất cả 409 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc arow
  01
  02
  03

  Quyết định 1452/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  04

  Quyết định 1162/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường

  05

  Quyết định 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

  06
  07
  08

  Quyết định 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

  09

  Quyết định 01/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện một số thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

  10
  11

  Quyết định 55/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Danh mục loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

  12
  13

  Quyết định 53/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định 27/2008/QĐ-UBND ngày 02/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

  14

  Công văn 9714/UBND-NC1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ

  15

  Công văn 9706/UBND-TH4 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

  16

  Quyết định 52/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

  17

  Chỉ thị 29/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

  18

  Công văn 9535/UBND-NN4 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải và dọn dẹp, vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh

  19

  Công văn 9460/UBND-NC1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023

  20

  Quyết định 50/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc