VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Có tất cả 433 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh arow
  01
  02

  Quyết định 04/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh bãi bỏ Quyết định 02/2023/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  03

  Quyết định 583/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

  04

  Quyết định 538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  05

  Quyết định 537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Trà Vinh

  06

  Quyết định 494/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

  07

  Quyết định 489/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

  08
  09

  Quyết định 437/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt dự án Xây dựng Quảng trường và Bia chiến thắng

  10

  Quyết định 424/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

  11

  Quyết định 438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ theo quy định tại Điều 38 của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

  12

  Quyết định 421/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh danh mục công trình duy tu, bảo dưỡng và khắc phục sạt lở công trình đê điều trên địa bàn tỉnh năm 2024

  13

  Quyết định 403/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh điều chỉnh chủ trương đầu tư

  14

  Quyết định 399/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chấp thuận nhà đầu tư

  15

  Quyết định 365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Kho xăng dầu và hóa dầu

  16

  Quyết định 347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận sáng kiến có hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác thi đua, khen thưởng (từ cấp tỉnh trở lên) năm 2023

  17

  Quyết định 341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

  18

  Quyết định 333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thanh lý tài sản công

  19

  Quyết định 326/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thanh lý tài sản công

  20

  Quyết định 296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh điều chỉnh chủ trương đầu tư