VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Có tất cả 430 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang arow
  21

  Quyết định 116/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

  22

  Quyết định 114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

  23

  Kế hoạch 17/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023

  24

  Kế hoạch 18/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023

  25

  Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2023

  26
  27

  Quyết định 90/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang

  28

  Quyết định 81/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2

  29

  Quyết định 85/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý ngành Tư pháp tỉnh Tiền Giang

  30

  Quyết định 56/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kỳ 2019-2023

  31

  Quyết định 45/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  32

  Quyết định 09/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022

  33

  Quyết định 3853/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Tiền Giang

  34

  Chỉ thị 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

  35

  Quyết định 3690/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Đề án du lịch sinh thái trong rừng phòng hộ giai đoạn 2022-2030 của Ban Quản lý Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười

  36

  Quyết định 43/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

  37

  Quyết định 41/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  38

  Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  39

  Quyết định 42/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  40

  Quyết định 3450/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, thú y, lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang