VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Có tất cả 429 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang arow
  41

  Kế hoạch 382/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025

  42

  Kế hoạch 384/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025

  43

  Kế hoạch 383/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2022-2025

  44

  Quyết định 3386/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Tiền Giang

  45

  Quyết định 3334/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Danh mục và Bản đồ phân vùng vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Tiền Giang

  46

  Quyết định 40/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  47
  48

  Kế hoạch 347/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  49

  Công văn 6187/UBND-KSTT của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra, khảo sát của công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

  50

  Quyết định 39/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  51

  Quyết định 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tiền Giang

  52

  Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phòng chống hạn, xâm nhập mặn và cháy rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  53

  Quyết định 3078/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Phương án thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội thông qua hệ thống bưu điện

  54

  Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  55

  Quyết định 3067/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang

  56

  Quyết định 3066/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

  57

  Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

  58

  Quyết định 2984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối được thay thế thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  59

  Quyết định 34/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang

  60

  Quyết định 2848/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025