VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HÀ NỘI

Có tất cả 4.654 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Công văn 1191/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 22/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2021
22

Công văn 1153/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 22/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2021
23

Quyết định 1815/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính

Ban hành: 20/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2021
24

Quyết định 1814/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2021
25

Quyết định 1807/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước trong công tác quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an toàn, trật tự hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2021
26

Quyết định 1813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Hoàn thành mục tiêu và duy trì kiểm soát dịch HIV/AIDS tại Hà Nội" do tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế (FHI 360) -Mỹ tài trợ

Ban hành: 20/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2021
27

Quyết định 1816/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên

Ban hành: 20/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2021
28

Công văn 1124/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021

Ban hành: 19/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
29

Kế hoạch 105/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2021

Ban hành: 19/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
30

Kế hoạch 106/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 19/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2021
31

Quyết định 1776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 4877/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 16/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
32

Kế hoạch 104/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2021
33

Quyết định 1757/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021 - 2022

Ban hành: 15/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
34

Thông báo 287/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của Tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố tại cuộc họp xem xét về nội dung "Đề án nghiên cứu, xây dựng khung cơ chế chính sách cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

Ban hành: 15/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
35

Quyết định 1758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021 - 2022

Ban hành: 15/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
36

Kế hoạch 101/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Công văn 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
37

Kế hoạch 102/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2021

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
38

Quyết định 1747/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ Công tác đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô; nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
39

Quyết định 1746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
40

Kế hoạch 103/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
Vui lòng đợi