Diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa 63 tỉnh thành mới nhất

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa của 63 tỉnh thành mới nhất.
Mục lục bài viết


Lưu ý: Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa được cập nhật tới tháng 8/2019

Xem thêm: Điều kiện tách thửa của 63 tỉnh thành mới nhất


1 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Hà Nội
 

Căn cứ: Quyết định 20/2017/QĐ-UBND 
Hạn mức giao đất và công nhận quyền sử dụng đất tại Hà Nội như sau: 

Khu vực

Mức tối thiểu

Mức tối đa

Các phường

30 m2

90 m2

Các xã giáp ranh các quận và thị trấn

60 m2

120 m2

Các xã vùng đồng bằng

80 m2

180 m2

Các xã vùng trung du

120 m2

240 m2

Các xã vùng miền núi

150 m2

300 m2

- Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

+ Chiều rộng và chiều sâu từ 3 m trở lên (so với chỉ giới xây dựng).

+ Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2 đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% hạn mới giao đất ở (mức tối thiểu) theo quy định tại bảng trên với các xã còn lại.

- Để biết cụ thể các xã thuộc khu vực nào, hãy xem: Diện tích cấp Sổ đỏ tại Hà Nội
 

2 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại TP Hồ Chí Minh
 

Căn cứ: Quyết định 60/2017/QĐ-UBND

Tách thửa đối với đất ở:

Khu vực

Diện tích tối thiểu

Khu vực 1: Gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú.

Tối thiểu 36m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét.

Khu vực 2: Gồm các Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và Thị trấn các huyện.

Tối thiểu 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét.

Khu vực 3: Gồm huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ (ngoại trừ thị trấn).

Tối thiểu 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét.


Để xem diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa các loại đất khác, hãy xem tại: Diện tích tối thiểu được tách thửa tại TP. Hồ Chí Minh
 

3 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Đà Nẵng
 

Căn cứ: Khoản 1 Điều 1 Quyết định 29/2018/QĐ-UBND

Diện tích tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Diện tích đất ở tối thiểu 50,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 3,0m được áp dụng cho các phường thuộc quận Hải Châu và quận Thanh Khê.

- Diện tích đất ở tối thiểu 60,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 3,0m được áp dụng cho các khu vực sau đây:

+ Các phường thuộc quận Sơn Trà;

+ Phường Mỹ An, phường Khuê Mỹ thuộc quận Ngũ Hành Sơn;

+ Phường Khuê Trung, phường Hòa Thọ Đông thuộc quận Cẩm Lệ;

+ Phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam thuộc quận Liên Chiểu.

- Diện tích đất ở tối thiểu 70,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 3,5m được áp dụng cho các khu vực sau đây:

+ Phường Hòa An thuộc quận Cẩm Lệ;

+ Các phường còn lại thuộc quận Liên Chiểu, trừ Phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam.

- Diện tích đất ở tối thiểu 80,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 4,0m được áp dụng cho các khu vực sau đây:

+ Các phường còn lại thuộc quận Ngũ Hành Sơn, trừ Phường Mỹ An, phường Khuê Mỹ.

+ Các phường còn lại thuộc quận Cẩm Lệ, trừ các vị trí quy định Phường Khuê Trung, phường Hòa Thọ, Phường Hòa An

+ Vị trí mặt tiền Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B, Quốc lộ 14G, ĐT 602, ĐT 605 thuộc địa phận huyện Hòa Vang.

- Diện tích đất ở tối thiểu 120,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 5,0m được áp dụng cho các xã thuộc huyện Hòa Vang, huyện Hoàng Sa, trừ vị trí mặt tiền Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B, Quốc lộ 14G, ĐT 602, ĐT 605 thuộc địa phận huyện Hòa Vang.

Xem thêm: Điều kiện tách thửa của 63 tỉnh thành mới nhất

4 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Hải Phòng
 

Căn cứ: Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND

Theo khoản 1 Điều 5 Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND các thửa đất hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ hai điều kiện sau:

Đối với khu vực đô thị: Phần diện tích được tách thửa đảm bảo chỉ giới xây dựng theo quy hoạch, cạnh nhỏ nhất của thửa đất phải ≥ 3,0m và đảm bảo tổng diện tích thửa đất ≥ 30,0 m2.

Xem thêm: Cấp Sổ đỏ cho đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu


5 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Cần Thơ
 

5.1. Với đất ở

Căn cứ: Quyết định 19/2014/QĐ-UBND.

Diện tích tối thiểu được tách thửa với đất ở tại Cần Thơ tính theo khu vực, cụ thể:

Khu vực

Diện tích tối thiểu

Các phường, thị trấn

40m2

Các xã

60m2

Lưu ý. Ngoài việc đáp ứng diện tích tối thiểu được phép tách thửa thì các thửa đất phải có bề rộng và chiều sâu bằng hoặc lớn hơn 4m.

5.2. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở và đất nông nghiệp

Căn cứ: Quyết định 05/2017/QĐ-UBND

Trường hợp 1Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với trường hợp thửa đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn (quy hoạch xã nông thôn mới), quy hoạch sản xuất nông nghiệp được phê duyệt:

a) Đất nông nghiệp:

- Đối với đất nông nghiệp là đất trồng cây lâu năm:

Khu vực

Diện tích tối thiểu

Phường

Từ 150 m2 trở lên

Thị trấn

Từ 200 m2 trở lên

Từ 300 m2 trở lên

- Đối với các loại đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác:

Khu vực

Diện tích tối thiểu

Phường, thị trấn

Từ 500 m2 trở lên.

Xã thuộc huyện

Từ 1.000 m2 trở lên

b) Đối với loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở:

- Việc tách thửa đất phải có dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo mật độ xây dựng và yêu cầu của Quy chuẩn xây dựng. Diện tích tối thiểu được tách thửa từ 40 m2 trở lên đối với đất tại các phường, thị trấn và từ 60 m2 trở lên đối với đất tại các xã.

Trường hợp 2. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với trường hợp thửa đất có mục đích sử dụng trên giấy chứng nhận không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn (quy hoạch xã nông thôn mới), quy hoạch sản xuất nông nghiệp được phê duyệt:

+ Thửa đất có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở nằm trong quy hoạch đất ở hiện hữu tự cải tạo (không thuộc trường hợp nhà nước phải thu hồi để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch hoặc kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt) thì được phép tách thửa theo diện tích tối thiểu đối với loại đất ở (từ 40 m2 trở lên đối với đất tại các phường, thị trấn và từ 60 m2 trở lên đối với đất tại các xã). Trước khi tách thửa đất, người sử dụng đất phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất sang loại đất ở đối với diện tích dự kiến tách thửa.

+ Thửa đất thuộc khu vực phải thu hồi để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nhưng chưa có văn bản về chủ trương thu hồi đất thì vẫn được phép tách thửa theo diện tích tối thiểu (từ 40 m2 trở lên đối với đất tại các phường, thị trấn và từ 60 m2 trở lên đối với đất tại các xã).

Lưu ý: Trường hợp này, người sử dụng đất phải cam kết tiếp tục sử dụng thửa đất được chia tách theo đúng mục đích đã được xác định, không được thay đổi mục đích sử dụng đất, không được xây dựng mới hoặc mở rộng nhà ở và các công trình hiện có.


6 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tỉnh An Giang
 

Căn cứ: Quyết định 103/2016/QĐ-UBND

Theo khoản 2 Điều 5 Quyết định 103/2016/QĐ-UBND diện tích tối thiểu tách thửa với đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh:

Khu vực

Diện tích tách thửa tối thiểu

Phường

35 m2

Thị trấn

40m2

45m2

 

7 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 

Căn cứ: Quyết định 18/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 02/8/2019 (Diện tích tối thiểu theo Quyết định 23/2017/QĐ-UBND hết hiệu lực).

Diện tích tối thiểu và kích thước các thửa đất sau khi tách thửa (không bao gồm phần diện tích hành lang lộ giới, đường giao thông đã có quy hoạch) phải đảm bảo:

7.1. Đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

a, Đất ở có nhà ở (có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP):

Khu vực

Diện tích tối thiểu

Khu vực đô thị và Trung tâm huyện Côn Đảo

- 45 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m tại đường phố có lộ giới ≥ 20 m;

- 36 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 4 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4 m tại đường phố có lộ giới < 20 m

Tại địa bàn các xã còn lại và khu vực khác của huyện Côn Đảo

- 40 m2, có chiều sâu thửa đất và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 4 m

b, Đất ở chưa xây dựng nhà ở hoặc nhà ở không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

Khu vực

Diện tích tối thiểu

Khu vực đô thị và Trung tâm huyện Côn Đảo

- 60 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m

Tại địa bàn các xã còn lại và khu vực khác của huyện Côn Đảo

- 100 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m

c, Đối với đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:

- Diện tích và kích thước thửa đất: 100 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m.

d, Tách thửa với quy mô diện tích lớn:

- Đối với thửa đất có diện tích từ 500 m2 đến 2.000 m2 tại thành phố Vũng Tàu và diện tích từ 1.000 m2 đến 5.000 m2 tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại, trước khi tách thửa thì người sử dụng đất phải lập phương án mặt bằng tách thửa được UBND cấp huyện chấp thuận.

- Đối với thửa đất có diện tích lớn hơn 2.000 m2 tại thành phố Vũng Tàu và lớn hơn 5.000 m2 tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại, trước khi tách thửa theo quy định thì người sử dụng đất phải lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư

7.2. Đối với đất nông nghiệp

- Đối với đất nông nghiệp thuộc khu vực quy hoạch sản xuất nông nghiệp thì các thửa đất sau khi tách có diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 500 m2 tại các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố và trung tâm huyện Côn Đảo; không nhỏ hơn 1000 m2 tại địa bàn các xã còn lại. Riêng đối với đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối phải đắp bờ trước khi tách thửa.

Trường hợp thửa đất được đề nghị tách thửa có diện tích lớn hơn 2.000 m2 tại thành phố Vũng Tàu và lớn hơn 5.000 m2 tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại, người sử dụng đất phải thiết kế bản vẽ phương án tách thửa và liên hệ đến UBND cấp huyện để được hướng dẫn thỏa thuận phương án mặt bằng tách thửa nhằm đảm bảo quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới.

- Đối với đất nông nghiệp thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phải lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định trước khi thực hiện tách thửa theo diện tích tối thiểu theo quy định trên. Đối với diện tích đất nông nghiệp thuộc thửa đất còn lại nếu có diện tích phù hợp diện tích tối thiểu thì được tiếp tục sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp.

- UBND cấp huyện phải thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân (Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP) trước khi cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Đối với những khu vực có đồ án quy hoạch riêng thì thực hiện tách thửa theo quy định quản lý đồ án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


8 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tỉnh Bạc Liêu
 

Căn cứ: Điều 3 Quyết định 26/2018/QĐ-UBND

Đất ở đô thị

- Đối với nhà ở liên kế hiện có cải tạo:

+ Trường hợp thửa đất là bộ phận cấu thành của cả dãy phố, diện tích tối thiểu tách thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không nhỏ hơn 25 m2, với chiều sâu và bề rộng thửa đất được tính từ chỉ giới xây dựng bằng hoặc lớn hơn 2,5 m.

+ Trường hợp thửa đất đơn lẻ, diện tích tối thiểu tách thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không nhỏ hơn 50 m2, với chiều sâu và bề rộng thửa đất, được tính từ chỉ giới xây dựng bằng hoặc lớn hơn 05 m.

- Đối với thửa đất không phải nhà ở liên kế hiện có cải tạo

+ Thửa đất tiếp giáp với lộ giới nhỏ hơn 20 m, diện tích tối thiểu tách thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không nhỏ hơn 36 m2, với chiều sâu và bề rộng thửa đất được tính từ chỉ giới xây dựng bằng hoặc lớn hơn 04 m.

+ Thửa đất tiếp giáp lộ giới bằng hoặc lớn hơn 20 m, diện tích tối thiểu tách thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không nhỏ hơn 45 m2, với chiều sâu và bề rộng thửa đất được tính từ chỉ giới xây dựng bằng hoặc lớn hơn 05 m.

Đất ở nông thôn: 

- Diện tích tối thiểu tách thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không nhỏ hơn 60 m, với chiều sâu và bề rộng thửa đất được tính từ chỉ giới xây dựng hoặc hành lang lộ giới bằng hoặc lớn hơn 04 m.
 

9 -  Diện tích tối thiểu được tách thửa tỉnh Bắc Giang
 

Căn cứ: Quyết định 745/2014/QĐ-UBND

- Đối với đất ở đô thị, đất ở nằm ven quốc lộ, tỉnh lộ và thuộc vùng quy hoạch phát triển đô thị thực hiện theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt;

- Không có quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì thửa đất có diện tích tối thiểu để tách thửa và cấp Sổ đỏ từ 24 m2 trở lên với chiều rộng tối thiểu phải từ 3m trở lên, chiều sâu tối thiểu phải từ 5,5 m trở lên; trường hợp phải có lối vào cho thửa đất phía sau thì chiều rộng lối vào tối thiểu là 1,5 m.

- Đối với đất ở nông thôn thì diện tích tối thiểu được tách thửa và cấp Sổ đỏ thực hiện theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì thửa đất tối thiểu sau khi tách thửa phải có diện tích đất tối thiểu từ 48 m2trở lên với chiều rộng tối thiểu phải từ 04 m trở lên, chiều sâu tối thiểu phải từ 08 m trở lên.

dien tich toi thieu duoc tach thua

Diện tích tối thiểu được tách thửa (Ảnh minh họa)


10 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tỉnh Bắc Kạn
 

Căn cứ: Điều 11 Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Diện tích tối thiểu được tách thửa và cấp Sổ đỏ là 30 m2 và có một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hoặc lối đi mà có độ dài tối thiểu là 03 m.


11 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tỉnh Bắc Ninh
 

Căn cứ: Điều 7 Quyết định 11/2018/QĐ-UBND

- Đối với đất ở đô thị, đất ở nông thôn ven quốc lộ, tỉnh lộ và thuộc quy hoạch khu đô thị mới thì diện tích đất ở tối thiểu sau khi tách thửa được thực hiện theo quy hoạch chi tiết được duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt thì diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải từ 40,0 m2 trở lên và có kích thước mỗi cạnh không nhỏ hơn 3,5 m.

-  Đất ở nông thôn không thuộc trường hợp trên thì diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa được thực hiện theo quy hoạch chi tiết được duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt thì diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải từ 70,0 m2 trở lên và có kích thước mỗi cạnh không nhỏ hơn 4,0 m.


12 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Bến tre
 

Căn cứ: Điều 3 Quyết định 38/2018/QĐ-UBND

- Diện tích tối thiểu của thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại sau khi trừ hành lang an toàn bảo vệ công trình công cộng (gồm công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, hệ thống dẫn điện) như sau:

STT

Đơn vị hành chính

Đất ở (m2)

Đất nông nghiệp (m2)

Tại khu vực quy hoạch đất phi nông nghiệp

Tại khu vực quy hoạch đất nông nghiệp

1

Tại các phường

36

100

300

2

Tại các thị trấn

40

200

300

3

Tại các xã

50

300

500

2. Đối với diện tích đất ở, ngoài mức đáp ứng diện tích tối thiểu quy định theo các đơn vị hành chính trên, các thửa đất sau khi tách thửa phải có: Chiều rộng mặt tiền và chiều sâu của thửa đất ≥ 4 m.
 

13 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Bình Dương
 

Căn cứ: Điều 3 Quyết định 25/2017/QĐ-UBND

1. Đất nông nghiệp: 
 

Đơn vị hành chính

Diện tích (m2)

Tại các phường

300

Tại các thị trấn

500

Tại các xã

1.000


2. Đất ở
 

Đơn vị hành chính

Diện tích (m2)

Tại các phường

60

Tại các thị trấn

80

Tại các xã

100


14 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Bình Định

Căn cứ: Điều 3 Quyết định 40/2014/QĐ-UBND.

Loại đất

Diện tích tối thiểu

 Đất ở

40

 Đất nông nghiệp

300

 Đất nông nghiệp và đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nằm trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch, tách thửa để chuyển mục đích sử dụng sang đất ở

40

 

15 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại ​Bình Phước
 

Căn cứ pháp lý: Quyết định 31/2014/QĐ-UBND

Đất ở tại các phường thuộc các thị xã: Đồng Xoài, Bình Long, Phước Long và các thị trấn thuộc các huyện, diện tích tách thửa tối thiểu quy định như sau:

- Đối với thửa đất tiếp giáp với các đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20m, diện tích tách thửa tối thiểu là 45m2 không tính phần diện tích hạn chế sử dụng trong đó cạnh nhỏ nhất của thửa đất tối thiểu là 05m;

- Đối với thửa đất tiếp giáp với các đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20m, diện tích tách thửa tối thiểu là 36m2 không tính phần diện tích hạn chế sử dụng trong đó cạnh nhỏ nhất của thửa đất tối thiểu là 04m.

Đất ở tại các xã thuộc các thị xã: Đồng Xoài, Bình Long, Phước Long và các huyện: Diện tích tối thiểu để tách thửa và cấp Sổ đỏ là 100m2không tính phần diện tích hạn chế sử dụng trong đó cạnh nhỏ nhất của thửa đất tối thiểu là 05 m.
 

16 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Bình Thuận
 

Căn cứ: Điều 5 Quyết định 52/2018/QĐ-UBND

Khu vực

Diện tích tối thiểu

 Đô thị

 40m2 và có chiều rộng tối thiểu là 3,5 m (mặt tiếp giáp đường hiện hữu và đường do tự bố trí), có chiều dài tối thiểu là 5,0 m.

(đã trừ chỉ giới xây dựng đối với những khu vực có quy định chỉ giới xây dựng).

 Nông thôn

 60 m2 và có chiều rộng tối thiểu là 4,0 m (mặt tiếp giáp đường hiện hữu hoặc đường tự bố trí), có chiều dài tối thiểu là 8,0 m.

 

17 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Cao Bằng
 

Căn cứ: Quyết định 44/2014/QĐ-UBND

* Đối với đất ở tại đô thị: Thửa đất sau khi tách thửa phải đồng thời đảm bảo các điều kiện sau:

- Diện tích thửa đất phải tối thiểu 36 m2

- Chiều rộng lô đất bằng tối thiểu 3,5 m

* Đối với đất ở tại nông thôn: Thửa đất sau khi được phép tách thửa phải đồng thời đảm bảo các điều kiện sau:

- Diện tích thửa đất phải tối thiểu 60 m2

- Chiều rộng lô đất bằng tối thiểu 4,0 m
 

18 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Cà Mau
 

Căn cứ pháp lý: Quyết định 59/2018/-UBND

18.1. Với đất phi nông nghiệp

* Với đất ở:

- Tại vị trí thửa đất đã đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, các tuyến cấp điện, cấp thoát nước) phù hợp với quy hoạch xây dựng, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật trong khu vực (trừ đất ở tại khu vực nông thôn). Đồng thời, diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi trừ diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình hoặc chỉ giới xây dựng phải đảm bảo các điều kiện sau:

Khu vực

Diện tích tối thiểu

Ghi chú

Phường, thị trấn

36 m2

- Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 04 m và chiều sâu của thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng (lộ giới) bằng hoặc lớn hơn 04 m (bốn mét)

40 m2

 - Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 04 m.

* Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở: 

Việc tách thửa đất phi nông nghiệp được căn cứ cụ thể vào dự án đầu tư, phương án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng đô thị chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, đảm bảo diện tích như đối với đất ở.

18.2. Đất nông nghiệp

Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách phải đảm bảo các điều kiện sau:

* Đối với đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác:

- Khu vực phường, thị trấn, với diện tích: 300 m2;

- Khu vực các xã, với diện tích: 500 m2 (năm trăm mét vuông);

* Đối với đất rừng sản xuất thì diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 03 ha (hecta);

* Có bề rộng và chiều sâu thửa đất bằng hoặc lớn hơn 04 m.
 

19 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Gia Lai
 

Căn cứ: Quyết định 14/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 (sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 08/2018/QĐ-UBND)

Với đất ở:

Để được tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể:

Khu vực

Diện tích – Kích thước

Phường, thị trấn

- Đối với đường có chỉ giới ≥ 20m

- Diện tích tối thiểu của thửa đất ≥ 45m2;

- Chiều rộng và chiều dài không nhỏ hơn 03m.

- Đối với các đường còn lại

- Diện tích tối thiểu của thửa đất ≥ 36m2;

- Chiều rộng và chiều dài không nhỏ hơn 3m.

Các xã

- Diện tích tối thiểu của thửa đất ≥ 50m2;

- Chiều rộng và chiều dài không nhỏ hơn 4m.


20 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Hòa Bình
 

Căn cứ: Quyết định 26/2014/QĐ-UBND

Diện tích tối thiểu để tách thửa và cấp Sổ đỏ:

* Khu vực nông thôn: ≥ 40 m2 (từ 40 m2 trở lên); chiều rộng ≥ 4 m; chiều sâu ≥ 4 m.

* Khu vực đô thị: ≥ 36 m2; chiều rộng ≥ 3 m; chiều sâu ≥ 3 m.
 

21 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Hà Giang
 

Căn cứ: Quyết định 14/2014/QĐ-UBND

- Diện tích tối thiểu là 36,0m2; chiều rộng tối thiểu là 03 mét, chiều sâu tối thiểu là 5 mét.

- Đối với đất khu dân cư có hình thành đường giao thông sử dụng chung thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang ≥ 2 mét.
 

22 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Hà Nam
 

Căn cứ: Quyết định 36/2017/QĐ-UBND

- Đối với phường, thị trấn: Diện tích ≥ 40m2; chiều rộng, chiều sâu ≥ 3,5m.

- Đối với xã: Diện tích ≥ 60m2; chiều rộng, chiều sâu ≥ 4m.

* Trường hợp thửa đất nằm trong khu đất tái định cư, đất dịch vụ được phép tách thửa và phải đảm bảo các điều kiện như sau:

- Đối với phường, thị trấn: Diện tích ≥ 40m2; chiều rộng, chiều sâu ≥ 3,5m.

- Đối với xã: Diện tích ≥ 60m2; chiều rộng, chiều sâu ≥ 4m.

Diện tích cấp Sổ đỏ

Diện tích cấp Sổ đỏ của 63 tỉnh thành 2019 (Ảnh minh họa)

 

23 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Hà Tĩnh
 

Căn cứ pháp lý: Quyết định 72/2014/QĐ-UBND

Với đất ở:

Khu vực

Diện tích tối thiểu

Khu vực đô thị

40

Khu vực nông thôn:

+ Các vị trí bám đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ

+ Các vị trí còn lại

 

60

75

Lưu ý: Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa đất ở các các khu vực trên đảm bảo có lối đi ra đường công cộng và có kích thước cạnh như sau:

+ Khu vực đô thị có kích thước cạnh tối thiểu là 4m;

+ Khu vực nông thôn có kích thước cạnh tối thiểu là 5m.
 

24 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Hưng Yên
 

Căn cứ: Quyết định 18/2014/QĐ-UBND

* Đối với các thửa đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu để tách thửa và cấp Sổ đỏ của thửa đất là 30,0 m2; kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 3,0 m; kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 5,0 m.

* Đối với các thửa đất ở tại nông thôn, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa được quy định như sau:

- Các vị trí đất ven quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, ven chợ thì diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 40,0 m2; kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 4,0 m; kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 8,0 m.

- Các vị trí đất còn lại thì diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 50,0 m2; kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 4,0m; kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 10,0 m.


25 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Hải Dương
 

Căn cứ: Điều 10 Quyết định 22/2018/QĐ-UBND

Với đất ở:

- Khu vực đô thị, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 30m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp mặt đường chính tối thiểu là 3m, chiều sâu vào phía trong của thửa đất tối thiểu là 5 m.

- Khu vực nông thôn, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 60m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp mặt đường chính tối thiểu là 4m, chiều sâu tối thiểu là 5m…


26 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Hậu Giang
 

Căn cứ: Quyết định 35/2014/QĐ-UBND

- Thửa đất ở trong các khu đất ở được quy hoạch mới khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới 20m, đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Diện tích của tối thiểu là 45m2.

+ Bề rộng tối thiểu 5m.

+ Chiều sâu tối thiểu 5m.

- Thửa đất ở không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Diện tích của thửa đất: tối thiểu là 36m2.

+ Bề rộng nhỏ nhất là 4m.

+ Chiều sâu nhỏ nhất là 4m.
 

27 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Điện Biên
 

Căn cứ: Quyết định 28/2014/QĐ-UBND

- Đối với đất ở tại đô thị là 40 m2; chiều rộng tối thiểu là 3 mét; chiều dài tối thiểu là 5 mét.

- Đối với đất ở tại nông thôn quy định cụ thể như sau:

+ Đất ở tại các xã ven đô thị, xã vùng thấp không thuộc trường hợp quy định trên thì diện tích tổi thiểu là 60m2; chiều rộng tối thiểu là 4 mét; chiều dài tối thiểu là 8 m.

+ Đất ở nông thôn thuộc các xã không thuộc trường hợp quy định trên thì diện tích tối thiểu là 70 m2; chiều rộng tối thiểu là 4 mét; chiều dài tối thiểu là 10 mét.


28 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Đắk Lắk
 

Căn cứ: Quyết định 36/2014/QĐ-UBND

Diện tích tách thửa với đất ở:

- Đối với các phường, thị trấn:

+Trường hợp tách thửa do thực hiện quy hoạch: Diện tích tối thiểu 20m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 3m;

+ Trường hợp tách thửa để thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng một phần thửa đất: Diện tích tối thiểu 40m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 3m;

- Đối với các xã: Diện tích tối thiểu 60m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 4m.


29 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Đắk Nông
 

Căn cứ: Quyết định 32/2014/QĐ-UBND

Đất ở đô thị:

Tiếp giáp với đường có lộ giới từ 20 m trở lên: Diện tích tối thiểu từ 55 m2 trở lên và chiều rộng từ 5 m trở lên, chiều sâu từ 5 m trở lên.

Đối với lô đất tiếp giáp với đường có lộ giới nhỏ hơn 20 m: Diện tích tối thiểu từ 46 m2 trở lên và chiều rộng từ 4 m trở lên, chiều sâu từ 4 m trở lên.

Đất ở nông thôn: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa từ 90 m2 trở lên và chiều rộng từ 5 m trở lên, chiều sâu từ 5 m trở lên.

- Đối với thửa đất giáp với tuyến đường có lộ giới từ 20 m trở lên phải bảo đảm 03 yếu tố: Diện tích tách thửa từ 45 m2, chiều rộng từ 4 m trở lên, chiều sâu từ 5 m trở lên.


30 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Đồng Nai
 

Căn cứ: 03/2018/QĐ-UBND

 Khu vực

Diện tích tối thiểu

Các phường và các xã Hóa An, Tân Hạnh, Hiệp Hòa thuộc thành phố Biên Hòa; các phường thuộc thị xã Long Khánh

60

Các xã An Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, thuộc thành phố Biên Hòa; các thị trấn thuộc các huyện

80

Các xã còn lại thuộc thị xã Long Khánh và các huyện

100

Lưu ý:

- Thửa đất thuộc địa bàn các phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa; các phường thuộc thị xã Long Khánh; các thị trấn thuộc các huyện mà vị trí tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20 m thì thửa đất hình thành sau tách thửa phải có chiều rộng ≥ 5 m.

- Đối với thửa đất thuộc các phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa; các phường thuộc thị xã Long Khánh; các thị trấn thuộc các huyện mà vị trí tiếp giáp với đường phố có lộ giới < 20 m thì các thửa đất phải có chiều rộng ≥ 4m

- Đối với thửa đất thuộc các xã còn lại thuộc các huyện thì các thửa đất phải có chiều rộng ≥ 4,5m.
 

31 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Đồng Tháp
 

Căn cứ:  Quyết định 50/2017/QĐ-UBND

Vị trí

Loại đất

Diện tích

Ghi chú

Nông thôn

Đất nông nghiệp

700 m2 

 

Đất ở

- Có nhà ở

- Không có nhà ở

 

60 m2

80 m2

* Kích thước cạnh tiếp giáp với đường giao thông (mặt tiền) (có lộ giới ≥ 20 m) tối thiểu phải đảm bảo từ 5 m trở lên.

* Mặt tiền (có lộ giới < 20 m) tối thiểu phải đảm bảo từ 4 m trở lên.

 

Đô thị

Đất nông nghiệp

300 m2 

 

Đất ở

- Có nhà ở

- Không có nhà ở

 

40 m2 

70 m2 

* Mặt tiền (có lộ giới ≥ 20 m tối thiểu phải đảm bảo từ 5 m trở lên.

* Mặt tiền (có lộ giới < 20 m) tối thiểu phải đảm bảo từ 4 m trở lên.

 

 

32 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Khánh Hòa
 

Căn cứ: Quyết định 30/2016/QĐ-UBNDQuyết định 32/2014/QĐ-UBND

Khu vực

Loại đất

Diện tích tối thiểu

Lưu ý

Đất ở đô thị

Thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20m

≥ 45 m2

+ Bề rộng của thửa đất ≥ 5 m;

+ Chiều sâu của thửa đất ≥ 5 m.

Thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới từ 10m đến < 20 m

≥ 36 m2

+ Bề rộng của thửa đất ≥ 4 m;

+ Chiều sâu của thửa đất ≥ 4 m.

Thửa đất nằm tiếp giáp hẻm, đường nội bộ có lộ giới < 10 m

≥ 36 m2

+ Bề rộng của thửa đất ≥ 3 m;

+ Chiều sâu của thửa đất ≥ 3 m.

 

 

 

 

Đất ở nông thôn

Thửa đất tiếp giáp đường quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ, liên thôn, liên xã

≥ 45 m2

+ Bề rộng của thửa đất ≥ 5 m;

+ Chiều sâu của thửa đất ≥ 5 m.

 

Các đảo

40m2

+ Bề rộng của lô đất ≥ 4m;

+ Chiều sâu của lô đất ≥ 4m.

Khu vực khác còn lại

≥ 60 m2

+ Bề rộng của thửa đất ≥ 5 m;

+ Chiều sâu của thửa đất ≥ 5 m.

 

33 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Kiên Giang
 

Căn cứ: Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

Với đất ở:

Khu vực

Diện tích tối thiểu

Lưu ý

45 m2

- Chiều dài và chiều rộng của thửa đất ln lượt phải đảm bảo không nhỏ hơn 5 m.

Phường, thị trấn

36 m2

- Chiều dài và chiều rộng của thửa đất lần lượt phải đảm bảo không nhỏ hơn 4 m.

Lưu ý: Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành sau khi tách thửa không bao gồm diện tích hành lang an toàn giao thông, đường thủy, đê điều (nếu có).
 

34 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Kon Tum
 

Căn cứ: Quyết định 62/2014/QĐ-UBND

* Đối với đất ở tại đô thị:

- Trường hợp lô đất được tách thửa không tiếp giáp với trục đường phải có đủ các điều kiện:

+ Diện tích tối thiểu được tách thửa và cấp Sổ đỏ là 40m2;

+ Chiều rộng tối thiểu là 4,0m, chiều dài tối thiểu là 4,0m;

- Trường hợp lô đất được tách thửa tiếp giáp với trục đường có lộ giới từ 20m trở lên phải có đủ các điều kiện:

+ Diện tích tối thiểu được tách thửa và cấp Sổ đỏ của thửa đất là 45m2;

+ Chiều rộng tối thiểu là 5,0m, chiều dài tối thiểu là 6,5m.

- Trường hợp lô đất được tách thửa tiếp giáp với trục đường có lộ giới nhỏ hơn 20m phải có đủ các điều kiện:

+ Diện tích tối thiểu được tách thửa và cấp Sổ đỏ của lô đất là 40m2;

+ Chiều rộng tối thiểu là 4,0m, chiều dài tối thiểu là 5,5m.

* Đối với đất ở tại nông thôn:

- Diện tích tối thiểu được tách thửa và cấp Sổ đỏ là 72m2;

- Chiều rộng tối thiểu 4,5m, chiều dài tối thiểu 16m.
 

35 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Lai Châu
 

Căn cứ: Quyết định 35/2014/QĐ-UBND

Diện tích tối thiểu được tách thửa và cấp Sổ đỏ đối với đất ở phải phù hợp với quy định về xây dựng nhà ở.

+ Đối với đất ở tại đô thị thì diện tích tối thiểu là 80 m2và chiều rộng tối thiểu của thửa đất là 4m;

+ Đối với đất ở tại nông thôn thì diện tích tối thiểu là 120 m2 và kích thước chiều rộng tối thiểu của thửa đất là 5m;
 

36 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Long An
 

Căn cứ: Quyết định 66/2018/QĐ-UBND

* Đối với đất ở đô thị (các phường, thị trấn)

- Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới ≥ 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi chỉ giới xây dựng thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:

Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 45 m2, trong đó:

+ Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 5 m;

+ Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 5 m.

- Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi chỉ giới xây dựng thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:

Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 36 m2, trong đó:

+ Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m;

+ Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m.

- Đối với lô đất xây dựng nhà ở tiếp giáp đường giao thông nhưng chưa quy định lộ giới, sau khi tách thửa thì diện tích thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:

Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 80 m2, trong đó:

+ Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m;

+ Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 15 m.

* Đối với đất ở nông thôn (các xã)

- Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi chỉ giới xây dựng thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:

Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 100 m2, trong đó:

+ Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 5 m;

+ Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 15 m.

- Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi chỉ giới xây dựng thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:

Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 80 m2, trong đó:

+ Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m;

+ Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 15 m.

- Đối với lô đất xây dựng nhà ở tiếp giáp đường giao thông nhưng chưa có quy định lộ giới thì sau khi tách thửa, diện tích thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:

Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 100 m2, trong đó:

+ Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m;

+ Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 20 m.
 

37 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Lào Cai
 

Căn cứ: Quyết định 108/2016/QĐ-UBND

* Đối với những nơi đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt và công bố hoặc khu vực thực hiện theo quy chế đô thị đã được phê duyệt.

* Đối với những nơi chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt hoặc khu vực thực hiện theo quy chế đô thị đã được phê duyệt

Đối với khu vực đô thị

Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất ở mới từ các thửa đất đang sử dụng là 60,0 m2 và phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đối với nơi thửa đất ở có một cạnh tiếp giáp với mặt đường

+ Chiều mặt đường không được nhỏ hơn 3,5 mét;

+ Chiều sâu thửa đất không được nhỏ hơn 10,0 mét.

- Đối với nơi thửa đất ở không có cạnh tiếp giáp với mặt đường.

+ Chiều rộng thửa đất không được nhỏ hơn 3,5 mét;

+ Chiều dài thửa đất không được nhỏ hơn 10,0 mét.

Đối với khu vực nông thôn bao gồm trung tâm các xã (theo ranh giới quy hoạch được phê duyệt), các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến liên huyện, liên xã và những nơi đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất ở mới từ các thửa đất đang sử dụng là 100,0 m2 và phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đối với nơi thửa đất ở có một cạnh tiếp giáp với mặt đường.

+ Chiều mặt đường không được nhỏ hơn 5,0 mét;

+ Chiều sâu thửa đất không được nhỏ hơn 12,5 mét.

- Đối với nơi thửa đất ở không có cạnh tiếp giáp với mặt đường.

+ Chiều rộng thửa đất không được nhỏ hơn 5,0 mét;

+ Chiều dài thửa đất không được nhỏ hơn 12,5 mét.

Đối với các khu vực nông thôn khác còn lại:

Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất ở mới từ các thửa đất đang sử dụng là 150 m2 và phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đối với nơi thửa đất ở có một cạnh tiếp giáp với mặt đường.

+ Chiều mặt đường không được nhỏ hơn 8,0 mét;

+ Chiều sâu thửa đất không được nhỏ hơn 15,0 mét.

- Đối với nơi thửa đất ở không có cạnh tiếp giáp với mặt đường.

+ Chiều rộng thửa đất không được nhỏ hơn 8,0 mét;

+ Chiều dài thửa đất không được nhỏ hơn 15,0 mét.

 

38 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Lâm Đồng
 

Căn cứ: Quyết định 33/2015/QĐ-UBND

Loại đất

Diện tích tách thửa tối thiểu

Kích thước mặt đường

Lưu ý

Đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn) dạng nhà phố

40 m2

Kích thước theo mặt đường chính  ≥ 4,0 m đối với đường đã có tên hoặc đường, đường hẻm có lộ giới ≥ 10 m

Kích thước theo mặt đường hẻm ≥ 3,3 m đối với các đường, đường hẻm còn lại.

Kích thước theo chiều sâu của các thửa đất đảm bảo ≥ 6,0 m (không tính khoảng lùi) đối với các khu vực đã có quy định khoảng lùi; ≥ 10,0 m đối với các khu vực chưa có quy định khoảng lùi.

 

Đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn) dạng nhà liên kế có sân vườn

72 m2

Kích thước theo mặt đường chính ≥ 4,5 m;

64 m2

Kích thước theo mặt đường hẻm ≥ 4,0 m.

Đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn) dạng nhà song lập

280 m2

Kích thước theo mặt đường chính ≥ 20,0 m (tính cho 02 lô);

224 m2

Kích thước theo mặt đường ≥ 16,0 m (tính cho 02 lô).

Đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn) dạng nhà biệt lập

250 m2

Kích thước theo mặt đường chính ≥ 12,0 m

200 m2

Kích thước theo mặt đường ≥ 10,0 m

Đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn) dạng biệt thự

400 m2

Kích thước theo mặt đường ≥ 14,0 m

Đất ở nông thôn (thuộc địa bàn các xã)

72 m2

Kích thước theo mặt đường ≥ 4,5 m.

 

39 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Lạng Sơn
 

Căn cứ: Quyết định 22/2014/QĐ-UBND và Quyết định 23/2014/QĐ-UBND
 

Khu vực

Vị trí

Diện tích tách thửa tối thiểu

Lưu ý

Đất ở đô thị

-

40 m2

 

Mặt tiền (là cạnh tiếp giáp với chỉ giới xây dựng) tối thiểu là 3 m hoặc chiều sâu thửa đất (tính từ chỉ giới xây dựng trở vào) tối thiểu là 3 m.

Đất ở nông thôn

 

Khu vực đầu mối giao thông của các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các trục đường giao thông chính ven đô thị

40 m2

Kích thước các cạnh của mỗi thửa đất sau khi tách thửa tối thiểu phải có chiều rộng và chiều dài lớn hơn hoặc bằng 3 m.

Các xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trừ trường hợp trên

60 m2

Kích thước các cạnh của thửa đất sau khi tách thửa tối thiểu phải có chiều rộng và chiều dài lớn hơn hoặc bằng 5 m.

 

40 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Nam Định
 

Căn cứ: Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

TT

Khu vực


Diện tích tối thiểu

 

Chiều rộng mặt tiền tối thiểu (m)

Chiều sâu tối thiểu so với chỉ giới xây dựng (m)

I

Khu vực I:

 

 

 

 1

Khu vực các phường thành phố Nam Định, các thị trấn:

 

 

 

1.1

Thửa đất là bộ phận cấu thành dãy phố, ngõ phố có chiều rộng mặt đường > 2,5 m.

30

4,0

5,0

1.2

Thửa đất là bộ phận cấu thành dãy phố, ngõ phố có chiều rộng mặt đường  2,5 m.

45

4,0

7,0

2

Thửa đất trong các khu quy hoạch xây dựng đô thị:

 

 

 

2.1

Đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20 m

36

4,0

4,0

2.2

Đường phố có lộ giới bằng hoặc lớn hơn 20 m

45

5,0

5,0

II

Khu vực II

50

4,0

7,0

IV

Khu vực III

80

4,0

7,0

 

41 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Nghệ An
 

Căn cứ: Quyết định 16/2018/QĐ-UBND

Thửa đất ở được hình thành sau khi tách thửa, nhập thửa phải phù hợp với quy hoạch xây dựng và có diện tích tối thiểu, kích thước các cạnh theo quy định sau đây:

Vị trí

Diện tích

Kích thước các cạnh thửa đất

các phường thuộc thành phố Vinh

50 m2

Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu 4m; các trường hợp lô đất bám các tuyến đường giao thông thì mặt tiền không được nhỏ hơn 4 m

Tại các địa bàn còn lại

80 m2.

Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu 5 m; các trường hợp lô đất bám các tuyến đường giao thông thì mặt tiền không được nhỏ hơn 5 m.

 

42 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Ninh Bình
 

Căn cứ: Quyết định 24/2014/QĐ-UBND

Diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa phải bảo đảm đủ điều kiện sau:

- Có diện tích không nhỏ hơn 36 m2 và có bề rộng mặt tiền, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng không nhỏ hơn 3 m đối với đất ở tại các phường và thị trấn.

- Có diện tích không nhỏ hơn 45 m2 và có bề rộng mặt tiền, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng không nhỏ hơn 4 m đối với đất ở tại các xã.
 

43 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Ninh Thuận
 

Căn cứ: Quyết định 85/2014/QĐ-UBND

Với đất ở:
 

Khu vực

Diện tích tối thiểu

Lưu ý

Đô thị

40m2

Cạnh ngắn nhất của thửa đất được tách, tối thiểu phải là 3,5m.

40m2

Cạnh ngắn nhất của thửa đất tối thiểu phải là 3,5m và khoảng cách cạnh cách cạnh không được nhỏ hơn 3m.

Nông thôn

80m

Cạnh ngắn nhất của thửa đất được tách sau khi tách thửa tối thiểu phải là 5,0m.

100m2

 

Cạnh ngắn nhất của thửa đất bị tách thửa sau khi tách thửa tối thiểu phải là 5,0m.

 

44 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Phú Thọ
 

Căn cứ: Điều 4 Quyết định 12/2014/QĐ-UBND

Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở

- Thửa đất ở chỉ được tách thửa khi diện tích của các thửa đất hình thành sau khi tách từ thửa đất đó không nhỏ hơn 50 m2.

- Trường hợp thửa đất đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn 50 m2 do tách thửa từ trước ngày 13/6/2007 được xem xét cấp Sổ đỏ.
 

45 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Phú Yên
 

Căn cứ: Quyết định 42/2014/QĐ-UBND (sửa đổi bởi Quyết định 38/2018/QĐ-UBND)

Với đất ở, đất nông nghiệp nằm trong thửa đất có nhà ở:

+ Diện tích của thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải có diện tích tối thiểu theo quy định sau:

Khu vực

Đất ở

Đất nông nghiệp (vườn, ao) nằm trong thửa đất có nhà ở

- Các phường

50 m2

50 m2

- Các thị trấn và các xã được quy hoạch xây dựng đô thị (phát triển thành phường, thị trấn)

60 m2

60 m2

- Các xã khu vực nông thôn và không thuộc quy hoạch phát triển đô thị

70 m2

70 m2

+ Kích thước của thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa có diện tích đảm bảo theo quy định trên, phải đảm bảo bề rộng mặt tiền giáp với chỉ giới xây dựng và chiều sâu của thửa đất như sau:

Khu vực

Thửa đất

Bề rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất

- Khu vực các phường, thị trấn và các xã hoặc khu vực thuộc xã được quy hoạch xây dựng đô thị

- Tiếp giáp đường có lộ giới ≥ 20m

≥ 5m

- Tiếp giáp đường có lộ giới < 20m

≥ 4m

- Tiếp giáp 02 mặt đường trở lên, trong đó vừa tiếp giáp với đường có lộ giới ≥ 20m, vừa tiếp giáp với đường có lộ giới < 20m

≥ 5m

- Khu vực các xã nông thôn

- Tiếp giáp đường không phân chia lộ giới

≥ 5m


46 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Quảng Bình
 

Căn cứ: Quyết định 23/2017/QĐ-UBND
 

Loại đất

Diện tích tối thiểu

Lưu ý

- Đất phi nông nghiệp khác

(do tổ chức sử dụng)

300m2

Cạnh nhỏ nhất phải lớn hơn hoặc bằng 10m.

- Đất phi nông nghiệp khác

(do hộ gia đình, cá nhân sử dụng)

30m2

Cạnh nhỏ nhất phải lớn hơn hoặc bằng 4m.

 

47 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Quảng Nam


Căn cứ: Quyết định 12/2015/QĐ-UBND (sửa đổi bởi Quyết định 22/2016/QĐ-UBND)

47.1. Phân định khu vực

Phân định khu vực

Khu vực I

- Các phường thuộc thành phố Hội An, Tam Kỳ; phường Vĩnh Điện thuộc thị xã Điện Bàn;

- Nội thị trấn thuộc các huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức; huyện Phú Ninh;

- Các thửa đất có mặt tiếp giáp với trục giao thông chính liên xã, huyện lộ, tỉnh lộ, quốc lộ; hoặc các thửa đất có mặt tiếp giáp với các trục giao thông chính đi vào các khu thương mại, khu du lịch, khu, cụm công nghiệp đã được hình thành thuộc các huyện, thị xã, thành phố nêu trên

Khu vực II

- Các xã, phường còn lại thuộc thị xã Điện Bàn;

- Nội thị trấn thuộc các huyện: Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang; trung tâm huyện lỵ: Nông Sơn, Nam Trà My và Tây Giang;

- Các xã, ngoại thị trấn thuộc các huyện, thành phố: Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn, Hội An, Tam Kỳ; ngoại thị trấn các huyện Tiên Phước, Hiệp Đức, Phú Ninh (trừ xã Tam Lãnh).

Khu vực III

- Các xã, ngoại thị trấn còn lại trừ khu vực I và khu vực II.

47.2. Điều kiện tách thửa

Để được tách thửa thì phải không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể:

Khu vực

Diện tích – Kích thước

Khu vực I

- Diện tích tối thiểu để xây dựng nhà ở là 40m2 (thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng) và phải đảm bảo chiều rộng từ 4m trở lên.

Riêng các phường thuộc thành phố Hội An, diện tích tối thiểu để xây dựng nhà ở phải đảm bảo theo các quy định sau:

* Tại các phường Minh An, Cẩm Phô và phường Sơn Phong:

- Đối với khu vực I phố cổ: Giữ nguyên hiện trạng không cho phép tách thửa.

- Đối với các tuyến đường không tiếp giáp với khu vực đặc thù có mặt cắt từ 3m trở lên:

+ Diện tích tối thiểu 80m2 đất ở và mặt tiền từ 5m trở lên.

Lưu ý: Trường hợp thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại có mặt tiền từ 5m trở lên và đảm bảo diện tích để xây dựng theo quy định, nhưng không đủ 80m2 thì cho phép tách thửa với diện tích nhỏ hơn nhưng thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải có diện tích tối thiểu 70m2.

- Đối với các tuyến đường không tiếp giáp với khu vực đặc thù có mặt cắt nhỏ hơn 3m:

+ Diện tích tối thiểu 60m2 đất ở và có mặt tiền từ 4m trở lên.

- Đối với các tuyến đường tiếp giáp khu vực đặc thù (theo Phụ lục số 01):

+ Diện tích tối thiểu 90m2 đất ở và có mặt tiền từ 6m trở lên.

Lưu ý” Trường hợp thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại có mặt tiền từ 06m trở lên và đảm bảo diện tích để xây dựng theo quy định, nhưng không đủ 90m2, thì cho phép tách thửa với diện tích nhỏ hơn nhưng thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải có diện tích tối thiểu 80m2.

* Tại các phường Cẩm Châu, Cẩm An, Cẩm Nam, Cửa Đại, Tân An và phường Thanh Hà:

- Đối với các tuyến đường không tiếp giáp với khu vực đặc thù:

+ Diện tích tối thiểu 80m2 đất ở và mặt tiền từ 5m trở lên.

Lưu ý: Trường hợp thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại có mặt tiền từ 5m trở lên và đảm bảo diện tích để xây dựng theo quy định, nhưng không đủ 80m2, thì cho phép tách thửa với diện tích nhỏ hơn nhưng thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải có diện tích tối thiểu 70m2.

- Đối với các tuyến đường tiếp giáp với khu vực đặc thù (theo Phụ lục số 02):

Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại có diện tích tối thiểu 90m2 đất ở và có mặt tiền từ 6m trở lên.

Lưu ý: Trường hợp thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại có mặt tiền từ 6m trở lên và đảm bảo diện tích để xây dựng theo quy định, nhưng không đủ 90m2, thì cho phép tách thửa với diện tích nhỏ hơn nhưng thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải có diện tích tối thiểu 80m2.

Khu vực II

- Diện tích tối thiểu để xây dựng nhà ở là 50m2;

- Chiều rộng (mặt tiền) từ 4m trở lên.

Riêng các xã thuộc thành phố Hội An, diện tích tối thiểu để xây dựng nhà ở phải đảm bảo theo các quy định sau:

* Tại các xã Cẩm Hà, Cẩm Kim và xã Cẩm Thanh:

- Đối với các tuyến đường không tiếp giáp với khu vực đặc thù:

+ Diện tích tối thiểu 100m2 đất ở và mặt tiền phải từ 5m trở lên.

Lưu ý: Trường hợp thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại có mặt tiền từ 05m trở lên và đảm bảo diện tích để xây dựng theo quy định, nhưng không đủ 100m2 thì cho phép tách thửa với diện tích nhỏ hơn nhưng thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải có diện tích tối thiểu 90m2.

- Đối với các tuyến đường tiếp giáp với khu vực đặc thù (theo Phụ lục số 03):

+ Diện tích tối thiểu 120m2 đất ở và mặt tiền phải từ 6m trở lên.

Lưu ý: Trường hợp thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại có mặt tiền từ 6m trở lên và đảm bảo diện tích để xây dựng theo quy định, nhưng không đủ 120m2, thì cho phép tách thửa với diện tích nhỏ hơn nhưng thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải có diện tích tối thiểu 110m2.

- Tại xã Tân Hiệp: Thực hiện theo quy hoạch riêng.

Khu vực III

- Diện tích tối thiểu để xây dựng nhà ở là 60 m2;

- Mặt tiền từ 04 m trở lên.

 

48 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Quảng Ngãi


Căn cứ: Điều 8 Quyết định 54/2015/QĐ-UBND

- Khu vực đô thị, huyện Lý Sơn, các xã: Bình Chánh, Bình Thạnh, Bình Đông, Bình Châu, Bình Hải, Bình Trị thuộc huyện Bình Sơn; Tịnh Kỳ, Nghĩa An, Nghĩa Phú thuộc thành phố Quảng Ngãi; Đức Lợi thuộc huyện Mộ Đức; Phổ Thạnh, Phổ Quang thuộc huyện Đức Phổ; khu vực có thửa đất tiếp giáp với Quốc lộ 1A; khu vực có thửa đất tiếp giáp với Quốc lộ 24 (đoạn từ xã Phổ An đến hết địa phận xã Phổ Phong): 50m2.

- Các khu vực khác còn lại: 100m2.

- Diện tích tối thiểu tách thửa quy định trên phải có kích thước các cạnh thửa đất tối thiểu: Chiều rộng mặt tiền thửa đất tối thiểu là 3m.
 

49 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Quảng Ninh
 

Căn cứ: Khoản 1 Điều 5 Quyết định 1768/2014/QĐ-UBND

Diện tích các thửa đất sau khi tách thửa không nhỏ hơn 45m2, chiều rộng (chiều bám đường) và chiều sâu không nhỏ hơn 4,5m (không kể diện tích lối đi, hệ thống thoát nước, phần diện tích thửa đất nằm trong hành lang an toàn giao thông, hành lang đường ống xăng dầu, hành lang đường điện và hành lang các công trình khác không được phép xây dựng nhà ở).
 

50 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Quảng Trị


Căn cứ: Khoản 1 Điều 5 Quyết định 39/2017/QĐ-UBND

Đối với đất ở:

- Khu vực đô thị là 36,0 m2, có chiều rộng mặt tiền tối thiểu là 4,0 m và chiều sâu tối thiểu được tính từ chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) là 9,0 m.

- Khu vực nông thôn là 45,0 m2, có chiều rộng mặt tiền tối thiểu là 5,0 m và chiều sâu tối thiểu được tính từ chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) là 9,0 m.

Diện tích thửa đất ở tối thiểu áp dụng tại điểm này không bao gồm diện tích đất vườn, ao liên thửa trong cùng thửa đất chưa được công nhận là đất ở. Trường hợp thửa không đủ diện tích đất ở tối thiểu để tách thửa thì người sử dụng đất phải thực hiện hiện chuyển mục đích sử dụng đất mới được tách thửa.

Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp:

- Đối với hộ gia đình, cá nhân là 24 m2, có kích thước một chiều tối thiểu là 3,0 m, còn chiều còn lại tối thiểu là 8,0 m.

- Đối với tổ chức thì căn cứ theo dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc dự án sản xuất kinh doanh được chấp thuận.

Các loại đất còn lại: Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
 

51 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Sóc Trăng


Căn cứ: Quyết định 02/2018/QĐ-UBND

Đối với đất ở, đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích tối thiểu được tách thửa là 40 m2 (đã trừ diện tích trong hành lang bảo vệ công trình công cộng) và việc tách thửa đất để đầu tư xây dựng nhà ở hoặc đầu tư xây dựng công trình trên phần đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được tách thửa phải phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.
 

52 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Sơn La


Căn cứ: Quyết định 14/2014/QĐ-UBND và Quyết định 02/2017/QĐ-UBND

* Đối với đất ở

- Khu vực đô thị (Phường, thị trấn): Diện tích tối thiểu để được công nhận là đất ở sau khi tách thửa phải từ 35 m2 trở lên. Cạnh thửa đất theo chiều mặt đường tối thiểu là 3,5 m, cạnh chiều sâu tối thiểu của thửa đất là 5 m.

- Khu vực nông thôn: Diện tích tối thiểu để được công nhận là đất ở sau khi tách thửa quy định cụ thể như sau:

+ Khu vực thị tứ, trung tâm cụm xã, trung tâm xã, khu vực giáp ranh với đô thị (trong phạm vi 100 m tính từ ranh giới phường, thị trấn), thửa đất giáp đường giao thông có chiều rộng từ 13 m trở lên: Diện tích tối thiểu để bố trí thửa đất ở phải từ 50 m2 trở lên, cạnh thửa đất theo chiều mặt đường tối thiểu là 4 m, cạnh chiều sâu tối thiểu của thửa đất là 5 m.

+ Các khu vực còn lại: Diện tích tối thiểu để bố trí lô đất ở phải từ 60 m2 trở lên, cạnh thửa đất theo chiều mặt đường tối thiểu là 5 m, cạnh chiều sâu tối thiểu của thửa đất là 6 m.
 

53 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Thanh Hóa


Căn cứ: Quyết định 4463/2014/QĐ-UBND và quyết định 4655/2017/QĐ-UBND

Đối với địa bàn xã đồng bằng thuộc huyện, thị xã, thành phố:

- Về diện tích là 50 m2;

- Về kích thước cạnh là 4 m.

Đối với địa bàn xã miền núi.

- Về diện tích là 60 m2;

- Về kích thước cạnh là 5 m.

Lưu ý: Riêng với địa bàn xã Hải Thanh, xã Nghi Sơn huyện Tĩnh Gia; xã Ngư Lộc huyện Hậu Lộc. 

- Về diện tích là 30m2; 

- Về kích thước cạnh là 3m.
 

54 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Thái Bình
 

Căn cứ: Quyết định 08/2018/QĐ-UBND

- Đất ở tại đô thị: Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 30 m2; kích thước chiều rộng, chiều sâu: ≥ 3m; 

- Đất ở tại nông thôn: Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 40 m2; kích thước chiều rộng, chiều sâu: ≥ 4m. 
 

55 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Thái Nguyên
 

Căn cứ: Quyết định 38/2014/QĐ-UBND

Theo Điều 8 Quyết định 38/2014/QĐ-UBND diện tích tối thiểu sau khi tách đối với đất phi nông nghiệp và đối với đất nông nghiệp đã được quy hoạch là đất phi nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Đối với đất ở tại đô thị hoặc được quy hoạch sử dụng vào đất ở thì diện tích thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 40m2, có chiều bám mặt đường không nhỏ hơn 3m và chiều sâu không nhỏ hơn 5m.

- Đối với đất ở tại nông thôn hoặc được quy hoạch sử dụng vào đất ở quy định cụ thể như sau:

+ Đất ở tại các xã trung du thì diện tích tối thiểu thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 60 m2, có chiều bám mặt đường không nhỏ hơn 4 m và chiều sâu không nhỏ hơn 5 m.

+ Đất ở tại xã miền núi, xã vùng cao thì diện tích tối thiểu thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 70 m2, có chiều bám mặt đường không nhỏ hơn 4 m và chiều sâu không nhỏ hơn 5 m.

- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp hoặc thuộc quy hoạch sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thì diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 100 m2, có chiều bám mặt đường không nhỏ hơn 4 m và chiều sâu không nhỏ hơn 5 m.

- Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì phần diện tích đất còn lại và diện tích đất chuyển mục đích sau khi tách thửa được xác định theo từng loại đất.
 

56 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Thừa Thiên Huế
 

Căn cứ: Điều 3 Quyết định 32/2014/QĐ-UBND

Địa bàn

Diện tích tách thửa (m2)

Lưu ý

Các phường của thành phố Huế

40

- Kích thước cạnh mặt tiền: lớn hơn hoặc bằng 4 mét;

- Kích thước cạnh tiếp giáp với cạnh mặt tiền (theo hướng vuông góc): lớn hơn hoặc bằng 5 mét.

Các thị trấn thuộc huyện và các phường thuộc thị xã

60

Các xã đồng bằng

70

Các xã trung du, miền núi

100

 

57 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Tiền Giang
 

Căn cứ: Điều 4 Quyết định 20/2015/QĐ-UBND

Vị trí

Diện tích tách thửa (m2)

Lưu ý

1. Cácphường thuộc các thị xã và thành phố Mỹ Tho

40

các thửa đất ở được phép tách thửa phải có chiều ngang mặt tiền từ 4 m trở lên

2. Các khu dân cư; mặt tiền đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ thuộc địa bàn các huyện, thành, thị; các thị trấn thuộc huyện; các xã thuộc các thị xã và thành phố Mỹ Tho (trừ các thửa đất tại vị trí 1)

50

3. Tại các vị trí còn lại của các xã thuộc huyện

100

 

58 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Trà Vinh

Căn cứ: Quyết định 01/2018/QĐ-UBND 
 

Đơn vị hành chính

Đất phi nông nghiệp, hiện trạng đất nông nghiệp được quy hoạch sử dụng vào mục đích đất phi nông nghiệp

Đất nông nghiệp

Đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản

Đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản

- Các phường

36 m2

200 m2

100 m2

- Các thị trấn và xã Long Đức, thành phố Trà Vinh

40 m2

300 m2

200 m2

- Các xã còn lại

50 m2

400 m2

300 m2


59 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Tuyên Quang
 

Căn cứ: Điều 5 Quyết định 16/2014/QĐ-UBND

 - Diện tích tối thiểu của thửa đất ở tại nông thôn, thửa đất ở tại đô thị được tách thửa phải đảm bảo các thửa đất mới được hình thành sau khi chia tách có diện tích tối thiểu là 36 m2 (không tính diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng) và có một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hoặc lối đi, đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

+ Thửa đất đề nghị chia tách phải có Sổ đỏ phù hợp với quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và không có tranh chấp.

+ Thửa đất mới được hình thành sau khi tách thửa phải có chiều rộng tối thiểu là 04 mét, chiều sâu tối thiểu là 09 mét tính từ chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng hoặc chỉ giới quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Thửa đất mới được hình thành sau khi tách thửa có diện tích nhỏ hơn 36 m2 hoặc kích thước cạnh thửa không đáp ứng được yêu cầu theo quy định trên nhưng trên đất đã có nhà ở riêng, ổn định từ trước ngày 01/01/2009 thì được thực hiện tách thửa theo quy định. Khi chủ sử dụng đất cải tạo hoặc xây dựng lại nhà ở phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về xây dựng.
 

60 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Tây Ninh
 

Điều 4 Quyết định 15/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 06/5/2019 (bãi bỏ Quyết định 04/2016/QĐ-UBND).

Diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành sau khi tách thửa

- Tại các phường, thị trấn

+ Đường có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 20m: Diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 45m2.

+ Đường có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20m: Diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 36 m2.

- Tại các xã

+ Đường có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 20m: Diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 60 m2.

+ Đường có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20m: Diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 50 m2.

Kích thước cạnh của thửa đất hình thành sau khi tách thửa

Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải bảo đảm điều kiện diện tích thì còn phải bảo đảm điều kiện kích thước các cạnh như sau:

- Đối với đất ở nằm trong khu dân cư hiện hữu:

+ Tại các phường, thị trấn: Kích thước cạnh chiều rộng của thửa đất ≥ 04m, kích thước cạnh chiều sâu của thửa đất ≥ 04m (đối với thửa đất tiếp giáp với đường giao thông thì chiều sâu của thửa đất được xác định sau khi đã trừ lộ giới quy hoạch).

+ Tại các xã: Kích thước cạnh chiều rộng của thửa đất ≥ 05m , kích thước cạnh chiều sâu của thửa đất ≥ 05m (bốn mét).

- Đối với đất ở nằm trong khu dân cư quy hoạch mới

Đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, nông thôn được duyệt theo quy định.
 

61 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại  Vĩnh Long


Căn cứ: Quyết định 13/2016/QĐ-UBND

Hạng mục

Mức diện tích tối thiểu (m2)

Chiều rộng tối thiểu (m)

Chiều sâu tối thiểu so với chỉ giới xây dựng (m)

a. Đất nông nghiệp

 

 

 

- Các phường thuộc thành phố, thị xã và các thị trấn

 

 

 

+ Tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20m

45 m2

≥ 5 m

≥ 5 m

+ Tiếp giáp với đường phố có lộ giới < 20m hoặc tiếp giáp với các hẻm, đường phố không có lộ giới, hoặc những thửa đất còn lại của phường, thị trấn.

36 m2

≥ 4 m

≥ 4 m

- Các xã thuộc thành phố, thị xã

≥ 100 m2

 

 

- Các xã thuộc huyện

≥ 200 m2

 

 

b. Đất ở: áp dụng đối với các phường, xã, thị trấn thuộc huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh

 

 

 

- Tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20m

45 m2

≥ 5 m

≥ 5 m

- Tiếp giáp với đường phố có lộ giới < 20m hoặc tiếp giáp với các hẻm, đường phố không có lộ giới hoặc những thửa đất còn lại của xã, phường, thị trấn.

36 m2

≥ 4 m

≥ 4 m

c. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở:

40 m2

≥ 4 m

≥ 4 m

 

62 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Vĩnh Phúc


Căn cứ: Quyết định 28/2016/QĐ-UBND

- Diện tích chia, tách thửa đất ở tối thiểu trên địa bàn tỉnh là 30m2.

- Điều kiện chia, tách thửa đất ở: 

Hộ gia đình, cá nhân chỉ được chuyển nhượng, tặng cho, chia tách thửa đất ở để hình thành thửa mới mà không có sự nhập thửa giữa các thành viên trong hộ gia đình, hoặc giữa những hộ gia đình, cá nhân với nhau thì diện tích thửa đất mới hình thành sau khi chia tách phải đảm bảo các điều kiện sau: 

+ Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 03 m  trở lên và diện tích không nhỏ hơn 30 m2.
+ Trường hợp khi chia tách thửa đất có hình thành đường giao thông thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang ≥ 1,5 mét và diện tích, kích thước thửa đất sử dụng để xây dựng nhà ở từ 30 m trở lên.
+ Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có quy chế quản lý hoạt động xây dựng hay quy chế quản lý quy hoạch thì việc tách thửa phải tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt; 
+ Trường hợp đặc biệt do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.
 

63 - Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Yên Bái


Căn cứ: Điều 10 Quyết định 19/2017/QĐ-UBND

- Đối với thửa đất ở tại các phường và các thị trấn: Diện tích không nhỏ hơn 40 m2, kích thước cạnh mặt tiền và chiều sâu của thửa đất không nhỏ hơn 3,5 m;

- Đối với thửa đất ở tại các xã: Diện tích không nhỏ hơn 60 m2, kích thước cạnh mặt tiền và chiều sâu của thửa đất không nhỏ hơn 4,0 m.

Trên đây là diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tách thửa tại 63 tỉnh, thành. Để biết thêm những quy định của pháp luật về cấp Sổ đỏ, bạn đọc quan tâm hãy xem tại chuyên mục SỔ ĐỎ của LuatVietnam.
 

Khắc Niệm

Chủ đề: sổ đỏ
Quang cao