Chuyên mục hóa đơn

Tìm kiếm
Hóa đơn điện tử có được xuất gộp không?

Hóa đơn điện tử có được xuất gộp không?

Thông thường, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu/sử dụng hàng hóa. Vậy thì hóa đơn điện tử có được xuất gộp không, cùng theo dõi bài viết sau để có câu trả lời.
Xử lý hóa đơn của công ty tạm ngừng kinh doanh như thế nào?

Xử lý hóa đơn của công ty tạm ngừng kinh doanh như thế nào?

Khi gặp phải hóa đơn của công ty tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp có thể chịu rủi ro về sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Vậy cách xử lý hóa đơn của công ty tạm ngừng kinh doanh như thế nào, cùng làm rõ vấn đề này qua bài viết sau.
Hộ kinh doanh nộp thuế khoán có xuất hóa đơn không?

Hộ kinh doanh nộp thuế khoán có xuất hóa đơn không?

Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn điện tử. Vậy còn hộ kinh doanh nộp thuế khoán có xuất hóa đơn không và xuất như thế nào, hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.
Hóa đơn điện tử có được kèm bảng kê không?

Hóa đơn điện tử có được kèm bảng kê không?

Trong trường hợp số lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp quá nhiều thì có thể sử dụng bảng kê kèm hóa đơn điện tử được không? Hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết sau.