Chuyên mục Biểu mẫu khác

Tìm kiếm
Mẫu biên bản tự kiểm tra phòng cháy chữa cháy [Mới nhất]

Mẫu biên bản tự kiểm tra phòng cháy chữa cháy [Mới nhất]

Pháp luật quy định một số đối tượng phải thực hiện việc tự kiểm tra phòng cháy chữa cháy. Việc kiểm tra đó phải được lập thành văn bản. Cùng tìm hiểu về đối tượng phải lập biên bản tự kiểm tra pccc tại bài viết.
Mẫu bản cam kết an toàn thực phẩm mới nhất 2024

Mẫu bản cam kết an toàn thực phẩm mới nhất 2024

Bản cam kết an toàn thực phẩm mới nhất 2024 có những nội dung nào? Bản cam kết an toàn thực phẩm được sử dụng để làm gì? Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Bản cam kết an toàn thực phẩm tại bài viết bên dưới.
Mẫu Thông báo thu hồi đất chuẩn, mới nhất [2024]

Mẫu Thông báo thu hồi đất chuẩn, mới nhất [2024]

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải thông báo cho người dân biết về việc thu hồi đất trước khi ra quyết định thu hồi đất. Dưới đây là mẫu Thông báo thu hồi đất chuẩn và mới nhất hiện nay.
Mẫu Biên bản hòa giải tại tòa án chuẩn nhất 2024

Mẫu Biên bản hòa giải tại tòa án chuẩn nhất 2024

Trong một số trường hợp nhất định, hòa giải là thủ tục bắt buộc trong quá trình khởi kiện tại tòa án. Bài viết cung cấp mẫu Biên bản hòa giải tại tòa án chuẩn nhất hiện nay theo quy định của pháp luật.