Mẫu tờ khai thường dùng

Tìm kiếm
Mẫu Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh [Mới nhất]

Mẫu Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh [Mới nhất]

Mẫu Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh được bố hoặc mẹ của trẻ lập ra để đề nghị cấp Giấy chứng sinh nhằm chứng thực, xác nhận sự ra đời của con mình. Mẫu Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh hiện nay được ban hành tại Thông tư 27/2019/TT-BYT.
Hướng dẫn cách điền phiếu thu thập thông tin dân cư

Hướng dẫn cách điền phiếu thu thập thông tin dân cư

Hiện nay, mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư là mẫu DC01 ban hành kèm theo Thông tư 41/2019/TT-BCA. Còn DC02 là mẫu phiếu cập nhật thông tin dân cư quy định tại Thông tư 66/2015/TT-BCA. Cách điền 02 mẫu này được quy định như nào?
Mẫu Tờ khai đăng ký nghĩa vụ công an

Mẫu Tờ khai đăng ký nghĩa vụ công an

Khi muốn tham gia nghĩa vụ công an, công dân cần điền vào Mẫu tờ khai đăng ký tham gia nghĩa vụ công an, sau đó nộp cho cơ quan Công an cấp xã nơi cư trú. Hiện nay, mẫu này được quy định tại Nghị định 70/2019.
Mẫu Tờ khai đăng ký giám hộ được dùng hiện nay

Mẫu Tờ khai đăng ký giám hộ được dùng hiện nay

Mẫu Tờ khai đăng ký giám hộ mới nhất hiện nay là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 04/2020 của Bộ Tư pháp, cần dùng khi có nhu cầu giám hộ cho người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự...
Mẫu Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo Thông tư 04

Mẫu Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo Thông tư 04

Khi có nhu cầu được cấp bản sao trích lục hộ tịch người dân cần dùng đến tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch. Mẫu tờ khai LuatVietnam đăng tải dưới đây là mẫu chuẩn và mới nhất được ban hành kèm Thông tư 04/2020 của Bộ Tư pháp.
Mẫu Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

Mẫu Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

Mẫu tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, được dùng khi xe máy chuyên dùng được mua bán, được cho, tặng, thừa kế khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Mẫu Tờ khai xin cấp lại Giấy khai sinh mới nhất

Mẫu Tờ khai xin cấp lại Giấy khai sinh mới nhất

Giấy khai sinh rất quan trọng vì đây là giấy tờ hộ tịch gốc của một người. Nhưng có thể vì lý do nào đó, giấy khai sinh bị thất lạc hoặc mất. Lúc này, người có nhu cầu làm lại loại giấy này cần dùng đến Tờ khai đăng ký lại khai sinh.