Điểm tin văn bản mới

Tìm kiếm
Chủ Nhật, 02/04/2023 | 16:26 GMT+7
Sẽ bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình giấy xác nhận cư trú

Sẽ bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình giấy xác nhận cư trú

Ngày 09/3/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1472/VPCP-KSTT của  về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú
Gia hạn giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Gia hạn giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Ngày 03/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 07/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.