Infographic: 7 hình thức khuyến mại phải đăng ký với Sở Công Thương

Infographic: 7 hình thức khuyến mại phải đăng ký với Sở Công Thương 13 giờ trước

Nếu thực hiện khuyến mại theo 7 hình thức sau, thương nhân phải thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại trước khi thực hiện chương trình khuyến mại:

Video: 5 thiệt thòi khi nhận bảo hiểm xã hội 1 lần

Video: 5 thiệt thòi khi nhận bảo hiểm xã hội 1 lần 10 giờ trước

Không ít người lao động sau khi nghỉ việc đã làm hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, họ lại không lường trước được những thiệt thòi về sau, đặc biệt là khi hết tuổi lao động. 

Thứ Sáu, 17/07/2020 | 00:13 GMT+7