Tăng giảm cỡ chữ:

Cập nhật mức đóng BHXH bắt buộc mới nhất

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. Mức đóng BHXH bắt buộc được quy định cụ thể tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Theo Điều 5 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức đóng BHXH bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng tính đóng BHXH bắt buộc của người lao động là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Các chế độ BHXH bắt buộc bao gồm: Ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất.

Căn cứ Điều 85, Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị định 44/2017/NĐ-CP, mức đóng BHXH bắt buộc mới nhất của người lao động và người sử dụng lao động như sau:

Đối tượng

Quỹ hưu trí và tử tuất

Quỹ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Quỹ ốm đau và thai sản

Tổng mức đóng

Người lao động

8%

Không

Không

8%

Người sử dụng lao động

14%

0,5%

3%

17,5%

Lưu ý: Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Từ ngày 1/7/2018, lương cơ sở tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng, do đó, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc cao hơn 27.800.000 đồng thì tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc là 27.800.000 đồng.

Xem thêm:

Chính sách Bảo hiểm xã hội năm 2018 có gì mới?

Từ 1/7, tăng tiền đóng BHXH bắt buộc với nhiều đối tượng

Mức đóng, mức hưởng BHXH tự nguyện mới nhất

Tổng hợp điểm nổi bật của Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất

LuatVietnam

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội 2019