Điểm tin văn bản mới

Tìm kiếm
Thứ Tư, 30/11/2022 | 23:59 GMT+7
Sẽ sửa đổi các quy định về thuế, công chứng bất động sản

Sẽ sửa đổi các quy định về thuế, công chứng bất động sản

Ngày 14/10/2022, Tổng cục Thuế đã ra Quyết định 1606/QĐ-TCT ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các giải pháp liên quan đến công tác quản lý thuế tại Đề án Tăng cường quản lý thuế và chống thất thu đối với các khoản thu về đất và bất động sản.

Bổ sung một số dự án giao thông vận tải trọng điểm

Bổ sung một số dự án giao thông vận tải trọng điểm

Ngày 02/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1316/QĐ-TTg về việc bổ sung danh mục dự án và kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải.

Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung thành phố

Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung thành phố

Ngày 24/10/2022, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 04/2022/TT-BXD quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.