Điểm tin văn bản mới

Tìm kiếm
Thứ Bảy, 20/04/2024 | 04:43 GMT+7
Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (10/4/2024)

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (10/4/2024)

Chính sách mới có hiệu lực 10/4/2024 gồm các quy định về hệ số tăng thêm đối với doanh nghiệp Nhà nước, đăng ký phương tiện vui chơi dưới nước, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.
Sửa đổi Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định AKFTA

Sửa đổi Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định AKFTA

Ngày 27/3/2024, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 04/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (Hiệp định AKFTA).

Sửa đổi 10 thủ tục hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

Sửa đổi 10 thủ tục hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 29/3/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 351/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.