Điểm tin văn bản mới

rss
Lọc bài viết theo:

Trong 2022, nâng xếp hạng chỉ số Kiểm soát tham nhũng lên 10 bậc  26/01/2022

Đây là nội dung tại Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 do Chính phủ ban hành.

Giáo viên TP. HCM nhận quà Tết 2022 trị giá 1,5 triệu đồng/suất 26/01/2022

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM đã có Công văn số 212/SGDĐT-KHTC ngày 24/01/2022 về việc triển khai Kế hoạch số 58/KH-UBND tổ chức hoạt động và kinh phí chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022.

Siết điều kiện chủ đầu tư xây dựng nhà ở thương mại 26/01/2022

Đây là một trong những nội dung được quan tâm tại Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Nới yêu cầu công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp Nhà nước 26/01/2022

Quốc hội đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Từ 01/3/2022, giảm mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô điện chạy pin  26/01/2022

Đây là nội dung mới được Quốc hội thông qua tại Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Đã có Luật sửa đổi Luật Đầu tư, Doanh nghiệp, Nhà ở 26/01/2022

Ngày 11/01/2022, Quốc hội ban hành Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Khen thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc trong phòng, chống Covid-19 26/01/2022

Ngày 13/01/2022, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã có Hướng dẫn 121/HD-BTĐKT về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Hà Nội thông báo lịch treo cờ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 26/01/2022

Ngày 21/01/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 63/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc.

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 02/2022 26/01/2022

Nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực từ tháng 02/2022, cũng là tháng có Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Dưới đây là những nội dung đáng chú ý nhất mà người dân nên biết.

Điều chỉnh quy định về chuyển tuyến KCB với bệnh nhân lao 26/01/2022

Ngày 31/12/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư 36/2021/TT-BYT quy định khám bệnh, chữa bệnh (KCB) và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao.

Học sinh mầm non, tiểu học, lớp 6 TP. HCM đi học lại từ 14/02/2022 25/01/2022

Về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố sau Tết Nguyên đán 2022, Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 268/UBND-VX ngày 24/01/2022.

Các tỉnh có kế hoạch dạy học trực tiếp trước ngày 14/02/2022 25/01/2022

Ngày 24/01/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Công văn số 283/BGDĐT-GDTC về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Hà Nội tạm dừng tổ chức các lễ hội dịp Tết Nguyên đán 2022 25/01/2022

Đây là một trong những chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hà Nội tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/01/2022 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ký ban hành văn bản của Đảng phải dùng mực màu xanh 25/01/2022

Đây là nội dung được nêu tại Quy định số 693-QĐ/VPTW về công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức Đảng.

Lãi suất vay ưu đãi xây mới nhà ở xã hội từ 20/01/2022 25/01/2022

Ngày 20/01/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định.­­

TP. HCM: Lãi suất chậm đóng BHYT năm 2022 là 0.5433%/tháng 25/01/2022

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. HCM đã có Thông báo 86/TB-BHXH ngày 06/01/2022 về lãi suất chậm đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 01/01/2022.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức Quản lý thị trường 25/01/2022

Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 02/2022/TT-BCT do Bộ Tài chính ban hành ngày 20/01/2022 quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công hchức Quản lý thị trường.

Quy định mới về giá tính lệ phí trước bạ từ 01/3/2022 25/01/2022

Ngày 15/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ.

Yêu cầu mới về vốn chủ đầu tư dự án bất động sản từ 01/3/2022 25/01/2022

Ngày 06/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 02/2022/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (25/01/2022) 25/01/2022

Hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư và quy định về cấp giấy phép xây dựng tại Hà Nội là các chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực ngày hôm nay.