Mẫu Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ mới nhất

Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ được ban hành kèm theo Nghị định 131/2021/NĐ-CP là giấy tờ cần thiết để làm thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ.

1. Mẫu bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
‎ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI
‎ Tình hình thân nhân liệt sĩ

 

Họ và tên:.............................................................................................

Ngày tháng năm sinh:............................................. Nam/Nữ:..............

CCCD/CMND số ............... Ngày cấp............. Nơi cấp........................

Quê quán:................................. ...........................................................

Nơi thường trú: ....................................................................................

Số điện thoại:........................................................................................

Mối quan hệ với liệt sĩ:..........................................................................

Họ và tên liệt sĩ:............................... hy   sinh ngày... tháng ... năm ....

Quê quán:..............................................................................................

Bằng Tổ quốc ghi công số.................................. theo    Quyết định số.................... ngày…. tháng ... năm ... của Thủ tướng Chính phủ.

Liệt sĩ có những thân nhân sau:

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số CCCD/ CMND/GKS

Mối quan hệ với liệt sĩ

Nơi thường trú (Nếu chết ghi rõ thời gian)

Hoàn cảnh hiện tại1

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

.... ngày... tháng... năm...

Xác nhận của UBND cấp xã
‎ Nội dung khai và chữ ký trên bản khai là đúng.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
‎ (Chữ ký, dấu)

Họ và tên

...., ngày... tháng... năm...

Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)

_________

Ghi chú: 1ghi rõ hoàn cảnh hiện tại: cô đơn không nơi nương tựa, mồ côi cha mẹ, đi học, khuyết tật…

Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ mới nhất theo Nghị định 131
Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ mới nhất theo Nghị định 131 (Ảnh minh họa)

2. Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ dùng để làm gì?

Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ là một trong những giấy tờ quan trọng và cần để thân nhân liệt sĩ làm hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 131/2021/NĐ-CP. Ngoài ra, thân nhân liệt sĩ cần chuẩn bị:

- Bản sao chứng thực bằng Tổ quốc ghi công;

- Một trong các giấy tờ sau:

a) Trường hợp thân nhân là người có công nuôi liệt sĩ phải có văn bản đồng thuận của các thân nhân liệt sĩ; trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thì phải có văn bản đồng thuận của những người thuộc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự. Văn bản đồng thuận do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về chữ ký, nơi thường trú và nội dung đồng thuận.

Người có công nuôi liệt sĩ phải là người đủ 16 tuổi trở lên và có khả năng lao động hoặc kinh tế để nuôi liệt sĩ.

b) Trường hợp thân nhân là con chưa đủ 18 tuổi phải có thêm bản sao được chứng thực từ giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh.

c) Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học phải có thêm giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học.

d) Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng trước khi đủ 18 tuổi phải có thêm giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật.

đ) Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hằng tháng hoặc có thu nhập hằng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn phải có thêm giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật, giấy xác nhận thu nhập theo Mẫu số 47 Phụ lục I Nghị định này của Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Ai được gọi là thân nhân của liệt sĩ?

Liệt sĩ là những người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc hoặc vì lợi ích của Nhà nước, được Nhà nước truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công.

Trong đó, thân nhân của liệt sĩ được quy định tại khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh người có công với cách mạng năm 2020 gồm: Cha, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi); người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ.

Bởi liệt sĩ là những người có công sức đóng góp to lớn trong việc gìn giữ, bảo vệ tổ quốc, hòa bình dân tộc, lợi ích của nhân dân và Nhà nước nên sau khi họ hi sinh thì thân nhân của họ sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi nhằm tưởng nhớ và ghi công.

Theo đó, thân nhân của liệt sĩ hiện tại được hưởng các chế độ ưu đãi sau đây:

- Trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử, tiền tuất hàng tháng, tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng (nếu có);

- Bảo hiểm y tế;

- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe;

- Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở;

- Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm, hỗ trợ theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học;

- Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ…

Trên đây là Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ cập nhật mới nhất dành cho thân nhân liệt sĩ muốn làm thủ tục hưởng chế độ ưu đãi, nếu có thắc mắc, vui lòng gọi ngay đến số 19006192 để được hỗ trợ kịp thời.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.