Mẫu Sơ yếu lý lịch cho cán bộ công chức theo Thông tư 06/2023/TT-BNV

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-BNV về quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước. Trong đó, ban hành mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ công chức mới áp dụng từ 05/05/2023.

Mẫu Sơ yếu lý lịch với cán bộ, công chức mới nhất

Mẫu Sơ yếu lý lịch với cán bộ, công chức mới nhất hiện nay được ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BNV.

Cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức: ……………….

Cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: ……………..

Số hiệu: ………………………..

Mã số định danh: …………………..

Ảnh màu  
(4 x 6 cm)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ………………. Giới tính: …….

2) Các tên gọi khác: …………………………

3) Sinh ngày: …… tháng …… năm …….

4) Nơi sinh: …………..

5) Quê quán (xã, phường): …… (huyện, quận): …… (tỉnh, TP): ……

6) Dân tộc: …………..

7) Tôn giáo: ……………

8) Số CCCD: ……………… Ngày cấp: …/…/…… SĐT liên hệ: ……………

9) Số BHXH: ………… Số thẻ BHYT: ………..

10) Nơi ở hiện nay: ……………………

11) Thành phần gia đình xuất thân: ……………………

12) Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng: ………

13) Ngày được tuyển dụng lần đầu: …/…/…… Cơ quan, tổ chức, đơn vị tuyển dụng: …..

14) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: ………………….

15) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: …/…/……     Ngày chính thức: …/…/……

16) Ngày tham gia tổ chức chính trị-xã hội đầu tiên (ngày vào Đoàn TNCSHCM, Công đoàn, Hội):……

17) Ngày nhập ngũ: .../.../……   Ngày xuất ngũ: …/…/……   Quân hàm cao nhất: ……

18) Đối tượng chính sách: …………………..

19) Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): ………………

20) Trình độ chuyên môn cao nhất: ……………….

21) Học hàm: …………………

22) Danh hiệu nhà nước phong tặng: ………………

23) Chức vụ hiện tại: ……………

Ngày bổ nhiệm/ngày phê chuẩn:.../.../... Ngày bổ nhiệm lại/phê chuẩn nhiệm kỳ tiếp theo:.../.../…

24) Được quy hoạch chức danh: ……………

25) Chức vụ kiêm nhiệm: ………………………

26) Chức vụ Đảng hiện tại: ………………………

27) Chức vụ Đảng kiêm nhiệm: ………………

28) Công việc chính được giao: ………………

29) Sở trường công tác: ………… Công việc làm lâu nhất ……………

30) Tiền lương

30.1) Ngạch/chức danh nghề nghiệp: …………… Mã số: ………….

Ngày bổ nhiệm ngạch/chức danh nghề nghiệp: …/…/……

Bậc lương: ………… Hệ số: ………… Ngày hưởng: …/…/……

Phần trăm hưởng:....%; Phụ cấp thâm niên vượt khung:...%; Ngày hưởng PCTNVK: .../.../...

30.2) Phụ cấp chức vụ: ………. Phụ cấp kiêm nhiệm ………… Phụ cấp khác ………..

30.3) Vị trí việc làm: ……….. Mã số: ………….

Bậc lương ……… Lương theo mức tiền: ……………vnđ. Ngày hưởng: …/…/……

Phần trăm hưởng:...%; Phụ cấp thâm niên vượt khung:..%; Ngày hưởng PCTNVK: …/…/…

31) Tình trạng sức khoẻ: ……………………….

Chiều cao: …………. cm, Cân nặng: …………… kg, Nhóm máu: ………

32) QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

32.1- Chuyên môn (từ trung cấp trở lên cả trong nước và nước ngoài)

Tháng/năm

Tên cơ sở đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Văn bằng, trình độ

Từ

Đến

32.2- Lý luận chính trị

Tháng/năm

Tên cơ sở đào tạo

Hình thức đào tạo

Văn bằng được cấp

Từ

Đến

32.3- Bồi dưỡng quản lý nhà nước/ chức danh nghề nghiệp/ nghiệp vụ chuyên ngành

Tháng/năm

Tên cơ sở đào tạo

Chứng chỉ được cấp

Từ

Đến

32.4- Bồi dưỡng kiến thức an ninh, quốc phòng

Tháng/năm

Tên cơ sở đào tạo

Chứng chỉ được cấp

Từ

Đến

32.5- Tin học

Tháng/năm

Tên cơ sở đào tạo

Chứng chỉ được cấp

Từ

Đến

32.6- Ngoại ngữ/ tiếng dân tộc

Tháng/năm

Tên cơ sở đào tạo

Tên ngoại ngữ/ tiếng dân tộc

Chứng chỉ được cấp

Điểm số

Từ

Đến

33) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng/ năm

Đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội)

Chức danh/ chức vụ

Từ

Đến

34) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

34.1- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu?), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì?: ………………….

34.2- Bản thân có làm việc cho chế độ cũ

Tháng/ năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị, địa điểm đã làm việc

Từ

Đến

34.3-Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội ... ở nước ngoài

Tháng/năm

Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở, công việc đã làm

Từ

Đến

35) KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

35.1- Thành tích thi đua, khen thưởng

Năm

Xếp loại chuyên môn

Xếp loại thi đua

Hình thức khen thưởng

35.2-Kỷ luật Đảng/hành chính

Tháng/năm

Hình thức

Hành vi vi phạm chính

Cơ quan quyết định

Từ

Đến

36) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

36.1- Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội (trong, ngoài nước); làm việc cho chế độ cũ, tiền án, tiền sự (nếu có)

36.2- Cha, Mẹ, anh chị em ruột (bên vợ hoặc chồng)

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội (trong, ngoài nước); làm việc cho chế độ cũ, tiền án, tiền sự (nếu có)

37) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH

37.1- Quá trình lương của bản thân

Tháng/năm

Mã số

Bậc lương

Hệ số lương

Tiền lương theo vị trí việc làm

Từ

Đến

37.2- Các loại phụ cấp khác

Tháng/năm

Loại phụ cấp

Phần trăm hưởng

Hệ số

Hình thức hưởng

Giá trị (đồng)

Từ

Đến

37.3- Nguồn thu nhập chính của gia đình hàng năm

- Tiền lương: ……………………………..

- Các nguồn khác: …………………………….

- Nhà ở:

+ Được cấp, được thuê (loại nhà): …………………, tổng diện tích sử dụng: ……………m2.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ………………

+ Nhà tự mua, tự xây (loại nhà): ………………, tổng diện tích sử dụng: ……………m2.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ……………………

- Đất ở:

+ Đất được cấp: …………………… m2.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng: ……………………..

+ Đất tự mua: …………………… m2.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng: ……………………..

- Đất sản xuất kinh doanh: …………………………...

………………………………………...

………………………………………...

38) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

…………………………………………...

…………………………………………..

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

……, Ngày … tháng … năm 20……

Xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyên tắc khai thác thông tin CSDLQG của cán bộ, công chức thể nào?

so-yeu-ly-lich-cho-can-bo-cong-chuc-theo-thong-tu-06-2023-tt-bnv
Mẫu Sơ yếu lý lịch cho cán bộ công chức mới nhất 2023 (Ảnh minh họa)

Căn cứ Điều 4 Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BNV, việc khai thác thông tin của bán bộ, công chức, viên chức dựa trên nguyên tắc sau:

- Người được cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đồng ý bằng văn bản mới được truy cập, nghiên cứu, sử dụng và khai thác dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương, trừ thông tin của cá nhân người đó hoặc pháp luật có quy định khác.

- Không cung cấp thông tin qua hình thức văn bản đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin.

- Không yêu cầu khai báo lại các thông tin, dữ liệu đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc trong Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương, trừ trường hợp phục vụ cập nhật hoặc sử dụng cho mục đích xác minh, thẩm tra dữ liệu…

Bên cạnh đó, Điều 8, Điều 9 của Quy chế cũng hướng dẫn khi thác cơ sở dữ liệu như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được khai thác dữ liệu của mình; được truy cập, nghiên cứu, sử dụng và khai thác dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương khi cơ quan có thẩm quyền quản lý đồng ý bằng văn bản;

- Dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương khi được xuất theo định dạng văn bản điện tử, được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan nhà nước thì văn bản điện tử đó có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy.

- Khai thác, sử dụng dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia bằng tài khoản do Bộ Nội vụ cung cấp và truy cập thông qua Cổng thông tin thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước tại địa chỉ https://ccvc-portal.moha.gov.vn

Lưu ý: Sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước hoặc sử dụng các dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên cơ sở bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trên đây là mẫu Sơ yếu lý lịch cho cán bộ công chức theo Thông tư 06/2023/TT-BNV. Mọi vấn đề còn vướng mắc vui lòng liên hệ 19006192 để được LuatVetnam hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.