Tăng giảm font chữ:

Mức tiền thưởng danh hiệu thi đua, Bằng khen, Giấy khen năm 2020

Trong năm 2020, khi lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng theo Nghị quyết 86 thì thêm một khoản tiền nữa cũng tăng theo. Đó chính là mức tiền thưởng thi đua, khen thưởng.

*Lưu ý: Bài viết này được đăng tải ở thời điểm Quốc hội chưa thông qua Nghị quyết 122 về chưa tăng lương cơ sở từ 01/7/2020 do những tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng tính dựa theo mức lương cơ sở với công thức:

Mức thưởng = Hệ số x Mức lương cơ sở

Trong đó:

- Hệ số khen thưởng được căn cứ vào Mục 2 Nghị định 91 năm 2017;

- Mức lương cơ sở tính đến 30/6/2020 là 1,49 triệu đồng/tháng (Nghị quyết 70); Mức lương cơ sở tính từ 01/7/2020 sẽ là 1,6 triệu đồng/tháng (Nghị quyết 86).

Dưới đây là mức tiền thưởng cụ thể trong năm 2020:
 

1/ Mức tiền thưởng danh hiệu thi đua

Đơn vị: đồng

STT

Danh hiệu thi đua

Hệ số

Mức thưởng

Đến 30/6/2020

Từ 01/7/2020

I

VỚI CÁ NHÂN

1

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

4,5

6.705.000

7.200.000

2

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương

3,0

4.470.000

4.800.000

3

Chiến sĩ thi đua cơ sở

1,0

1.490.000

1.600.000

4

- Lao động tiên tiến

- Chiến sĩ tiên tiến

0,3

447.000

480.000

II

VỚI TẬP THỂ

1

- Tập thể lao động xuất sắc

- Đơn vị quyết thắng

1,5

2.235.000

2.400.000

2

- Tập thể Lao động tiên tiến

- Đơn vị tiên tiến

0,8

1.192.000

1.280.000

3

- Thôn văn hóa

- Làng văn hóa

- Ấp văn hóa

- Bản văn hóa

- Tổ dân phố văn hóa

1,5

2.235.000

2.400.000

4

Cờ thi đua của Chính phủ

12,0

17.880.000

19.200.0.00

5

Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương

8,0

11.920.000

12.800.000

 

2/ Mức tiền thưởng huân chương các loại

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Huân chương

Hệ số

Mức thưởng

Đến 30/6/2020

Từ 01/7/2020

 

Huân chương Sao vàng

46,0

68.54

73.6

 

Huân chương Hồ Chí Minh

30,5

45.445

48.8

 

- Huân chương Độc lập hạng nhất

- Huân chương Quân công hạng nhất

15,0

22.35

24.0

 

- Huân chương Độc lập hạng nhì

- Huân chương Quân công hạng nhì

12,5

18.625

20.0

 

- Huân chương Độc lập hạng ba

- Huân chương Quân công hạng ba

10,5

15.645

16.8

 

- Huân chương Lao động hạng nhất

- Huân chương Chiến công hạng nhất

- Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

9,0

13.41

14.4

 

- Huân chương Lao động hạng nhì

- Huân chương Chiến công hạng nhì

- Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì

- Huân chương Đại đoàn kết dân tộc

7,5

11.175

12.0

 

- Huân chương Lao động hạng ba

- Huân chương Chiến công hạng ba

- Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba

- Huân chương Dũng cảm

4,5

6.705

7.2

Mức tiền thưởng các loại Huân chương với tập thể gấp 02 lần mức tiền thưởng đối với cá nhân nêu ở trên.
 

3/ Mức tiền thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh hiệu vinh dự Nhà nước

Hệ số

Mức thưởng

Đến 30/6/2020

Từ 01/7/2020

 

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

15,5

23.095

24.8

 

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

- Anh hùng lao động

15,5

23.095

24.8

 

- Nhà giáo nhân dân

- Thầy thuốc nhân dân

- Nghệ sĩ nhân dân

- Nghệ nhân nhân dân

12,5

18.625

20.0

 

- Nhà giáo ưu tú

- Thầy thuốc ưu tú

- Nghệ sĩ ưu tú

- Nghệ nhân ưu tú

9,0

13.41

14.4


4/ Mức tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước”

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Giải thưởng

Hệ số

Mức thưởng

Đến 30/6/2020

Từ 01/7/2020

 

- Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ

- Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

270,0

402.3

432.0

 

- Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

- Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật

170,0

253.3

272.0

 

5/ Mức tiền thưởng Bằng khen, Giấy khen

Đơn vị: đồng

STT

Bằng khen, giấy khen

Hệ số

Mức thưởng

Đến 30/6/2020

Từ 01/7/2020

1

- Bằng khen của Thủ tướng

3,5

5.215.000

5.600.000

2

- Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương

1,0

1.490.000

1.600.000

3

- Giấy khen của Thủ tưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước

- Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh

- Giấy khen của UBND cấp huyện

0,3

447.000

480.000

4

Giấy khen của UBND cấp xã

0,15

223.500

240.000

 

6/ Mức tiền thưởng Huy chương

Mức tiền thưởng Huy chương bằng 1,5 lần mức lương cơ sở. Do đó, trong năm 2020 mức tiền thưởng này được quy định cụ thể như sau:

- Đến 30/6/2020 là: 2.235.000 đồng;

- Từ 01/7/2020 là: 2.400.000 đồng.

Trên đây là tổng hợp các mức tiền thưởng thi đua khen thưởng năm 2020 khi mức lương cơ sở tăng.

>> Nghị định 91/2017: 5 điểm nổi bật trong thi đua, khen thưởng

Nguyễn Hương

Nguyễn HươngNguyễn Hương

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Khen thưởng - Kỷ luật tăng lương cơ sở 2020