Mẫu Đơn xin xác nhận đất khai hoang và thủ tục xin xác nhận

Đơn xin xác nhận đất khai hoang là giấy tờ cần thiết khi làm thủ tục xin cấp Sổ đỏ. Dưới đây là chi tiết mẫu Đơn xin xác nhận đất khai hoang và hướng dẫn cách viết đơn.

1. Đơn xin xác nhận đất khai hoang là gì? Được dùng để làm gì?

Luật Đất đai 2013 và các văn bản pháp luật khác hiện nay không có quy định cụ thể về đất khai hoang, tuy nhiên, trước đây tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 52/2014/TT-BNNPTNT (đã hết hiệu lực) quy định về đất khai hoang như sau:

“Đất khai hoang: Là đất đang để hoang hóa, đất khác đã quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.”.

Tóm lại, có thể hiểu đất khai hoang là đất đang để hoang hóa, đất khác mà thời điểm sử dụng đất trên thực địa không thuộc quyền sử dụng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác. Việc sử dụng đất khai hoang là sử dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định pháp luật.

Vậy, tại sao cần phải xin xác nhận đất khai hoang?

Trước tiên cần hiểu đơn xin xác nhận đất khai hoang là văn bản do cá nhân, tổ chức soạn thảo nhằm xin xác nhận về sử dụng đất khai hoang chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên thực tế, đất khai hoang chủ yếu là đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai hiện hành và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Tuy vậy, đất hoang vẫn có thể xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu thuộc một trong hai trường hợp theo Điều 101 Luật Đất đai:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Đồng thời, theo điểm a khoản 2 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trường hợp không có các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch để thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do đó, Đơn xác nhận đất khai hoang là căn cứ để Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp xác nhận cho cá nhân, tổ chức có nguyện vọng.

 Đơn xin xác nhận đất khai hoang
Mẫu Đơn xin xác nhận đất khai hoang và thủ tục xin xác nhận (Ảnh minh họa)

2. Nội dung cần có trong Đơn xin xác nhận đất khai hoang

Hiện nay pháp luật không quy định chi tiết mẫu Đơn xin xác nhận đất khai hoang, tuy nhiên khi làm Đơn xin xác nhận cần đảm bảo các nội dung sau:

  • Ngày, tháng, năm làm đơn;
  • Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
  • Tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân và địa chỉ thường trú của người đề nghị;
  • Thông tin về thửa đất cần xác nhận;
  • Lý do cần xác nhận;
  • Người làm đơn ký tên, ghi rõ họ tên;
  • Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã về nguồn gốc đất.

3. Mẫu Đơn xin xác nhận đất khai hoang thế nào?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

............., ngày…..tháng….năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

(V/v: Xin xác nhận về nguồn gốc đất khai hoang)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã……

Tôi là:...............Sinh năm: ................

Chứng minh nhân dân số:……..............cấp ngày…….…tại …..........

Trú tại:……...........................

Là người sử dụng đất với thửa đất số …… tờ bản đồ số ……tại ……

Thông tin về thửa đất:…………………. (Diện tích, mục đích sử dụng, tài sản trên đất)

Thông tin về nguồn gốc đất:………………………….

Lý do xin xác nhận:………………………………….

Nay, tôi có nhu cầu xin cấp … Cơ quan …. yêu cầu tôi cung cấp xác nhận của địa phương về nguồn gốc đất của mình.

Vì lẽ đó, tôi làm đơn này kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã…. xác nhận nguồn gốc sử dụng đất để tôi làm thủ tục…… theo quy định pháp luật.

Tôi cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật. Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ …

UBND xã …. xác nhận về nguồn gốc sử dụng đất của ông bà ……. sử dụng đất tại …. thửa đất số …tờ bản đồ số … như sau:

Nguồn gốc sử dụng dất: ……

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ….

(Ký và đóng dấu)

4. Hướng dẫn thủ tục xin xác nhận đất khai hoang

Trình tự, thủ tục xin xác nhận đất khai hoang được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Gồm:

- Đơn xin xác nhận đất khai hoang theo mẫu trên;

- Tài liệu khác chứng minh kèm theo (nếu có).

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm trahoof sơ, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến xin xác nhận đất khai hoang:

- Trường hợp có đủ căn cứ, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận vào Đơn xin xác nhận đất khai hoang của cá nhân, hộ gia đình.

- Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, cơ quan có thẩm quyền thông báo đến người làm đơn để hoàn thiện, bổ sung.

- Trường hợp chưa đủ căn cứ, hồ sơ không đủ điều kiện cấp Giấy xác nhận đất khai hoang, cơ quan có thẩm quyền trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do.

Trên đây là mẫu Đơn xin xác nhận đất khai hoang. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục