Nguyễn Thị Hồng Vân

Nguyễn Thị Hồng Vân

Giới thiệu chung

HỌC VẤN:

- Cử nhân luật năm 2016;

- Tốt nghiệp luật sư tại Học viện Tư pháp năm 2017;

- Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư năm 2020;

- Thành viên đoàn luật sư TP. Hà Nội năm 2020.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

2019 - 2020: Hoạt động tư vấn pháp luật tại Công ty Luật TNHH Gattaca

2020 - nay: Hoạt động luật sư tại Công ty Luật TNHH NTB Legal

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân là Luật sư có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn cho các khách hàng là cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước các vấn đề pháp lý phát sinh đối với khách hàng, liên quan tới hợp đồng, hợp tác đầu tư, các vụ việc tranh chấp về kinh doanh thương mại, tranh chấp giữa các thành viên trong công ty.

Ngoài ra, với các vấn đề phát sinh trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình, lao động, đất đai,… Luật sư Nguyễn Thị Hồng Vân từng tham gia tố tụng nhiều vụ việc tại Tòa án, giải quyết vấn đề một cách kịp thời và hiệu quả.

loading
Vui lòng đợi