Tăng giảm cỡ chữ:

Mẫu Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam mới nhất

Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp khi muốn thôi quốc tịch Việt Nam.


Điều kiện để được thôi quốc tịch Việt Nam

Theo quy định tại Điều 27 Luật Quốc tịch 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 thì mọi công dân Việt Nam đều có thể được thôi quốc tịch Việt Nam nếu có đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài trừ các đối tượng sau:

- Cán bộ, công chức, những người đang phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

- Đang nợ thuế Nhà nước

- Đang có nghĩa vụ tài sản với cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân Việt Nam

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự

- Đang chấp hành bản án, quyết định của Tòa án Việt Nam

- Đang bị tạm giam để chờ thi hành án

- Đang chấp hành xử lý hành chính là đưa vào cơ sở giáo dục, chữa bệnh, trường giáo dưỡng

Đặc biệt nếu việc xin thôi quốc tịch làm phương hại đến lợi ích quốc gia.

Hồ sơ chuẩn bị khi muốn thôi quốc tịch

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam phải chuẩn bị 03 bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ sau:

- Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam;

- Bản khai lý lịch;

- Hộ chiếu Việt Nam, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ nhân thân khác

- Phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ

- Giấy tờ xác nhận đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài

- Giấy xác nhận không nợ thuế

- Với người trước đây là cán bộ, công chức, viên chức, phục vụ trong quân đội đã nghỉ hưu, thôi việc, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, giải ngũ, phục viên chưa quá 05 năm thì phải nộp:

+ Quyết định cho thôi việc, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, giải ngũ, phục viên

+ Xác nhận việc thôi quốc tịch Việt Nam không phương hại đến lợi ích quốc gia

Mẫu Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam mới nhất

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Ảnh 4 x 6

(Chụp chưa

quá 6 tháng)

ĐƠN XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM


 

           Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Họ và tên (1): NGUYỄN THỊ H.      Giới tính: Nam:    Nữ: x

Ngày, tháng, năm sinh: 26/5/1993

Nơi sinh (2): xã xx, huyện yy, tỉnh Z

Nơi đăng ký khai sinh (3): Ủy ban nhân dân xã xx, huyện yy, tỉnh Z

Quốc tịch hiện nay (4): Việt Nam

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (5): Hộ chiếu Số: B12345xxx cấp ngày 28/5/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Ngày, tháng, năm xuất cảnh khỏi Việt Nam (nếu có):………………….......................................

Địa chỉ cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có): xã xx, huyện yy, tỉnh Z

Địa chỉ cư trú hiện nay: xã xx, huyện yy, tỉnh Z

Nghề nghiệp: Tự do

Nơi làm việc: …………………..

Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, tôi tự nguyện làm Đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép tôi được thôi quốc tịch Việt Nam.

Lý do xin thôi quốc tịch Việt Nam: Nhập quốc tịch Mỹ với chồng.

Tôi cũng xin cho con chưa thành niên sinh sống cùng tôi có tên dưới đây được thôi quốc tịch Việt Nam (nếu có):

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Nơi đăng ký khai sinh

Ngày, tháng, năm xuất cảnh (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.

 

Giấy tờ kèm theo:                                           .............., ngày.. ... tháng ....... năm............

- Hộ chiếu                                                                               Người làm đơn

 

 

 

Chú thích:

1. Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế; Ghi đầy đủ cả họ và tên

Ví dụ: NGUYỄN LAN ANH

2. Ghi địa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế;

Ví dụ: phố Duy Tân, phường Nam Từ Liêm, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Trạm y tế phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

3. Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh;

Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường Nam Từ Liêm, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

4. Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;

5. Ghi rõ loại giấy tờ gì

Ví dụ: Hộ chiếu, sổ hộ khẩu...

Trên đây là Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam mới nhất. Để tìm hiểu thêm các mẫu đơn khác, độc giả có thể tham khảo thêm tại đây.

Nguyễn Hương

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Luật Quốc tịch