Luật Quốc tịch

Lọc bài viết theo:

Mẫu Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam mới nhất 02/07/2019

Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch.

Mẫu Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam chi tiết nhất 10/06/2019

Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam là mẫu TP/QT-2013-TKXNCQTVN kèm theo Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT/BTP-BCA-BNG.

Mẫu Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam mới nhất 22/05/2019

Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp khi muốn thôi quốc tịch Việt Nam.

Khi nào cần dùng Phiếu lý lịch tư pháp? 04/12/2018

Phiếu lý lịch tư pháp hẳn không còn xa lạ đối với nhiều người nhưng không phải ai cũng biết Phiếu lý lịch tư pháp là gì và khi nào cần dùng Phiếu lý lịch tư pháp?

Chưa đăng ký kết hôn, con được mang quốc tịch nước ngoài? 18/06/2018

Con sinh ra khi có bố/mẹ là người nước ngoài nhưng bố mẹ chưa đăng ký kết hôn có được mang quốc tịch nước ngoài hay không? Bài viết dưới đây sẽ trả lời cho câu hỏi đó.