Mẫu Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động

Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động là một trong những trường hợp khiến hợp đồng lao động chấm dứt. Lúc này, 02 bên lập biên bản thỏa thuận với nhau, dựa trên mẫu Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Mẫu Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/06/24/mau-thoa-thuan-cham-dut-hop-dong-lao-dong_2406161701.doc

Tên Công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----


THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm……., chúng tôi gồm:

Công ty (“Người sử dụng lao động”)……………………… ......................................
Trụ sở :
Người đại diện theo pháp luật : Ông
Chức danh :

Ông (“Người lao động”):…………………………..
Số CMND :
Hộ khẩu thường trú :
Hai Bên thỏa thuận và thống nhất nội dung sau:


Điều 1: Chấm dứt Hợp đồng lao động

1. Hai bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động số ….. ký ngày …/…./…… và Hợp đồng đào tạo số ….. ký ngày …/…./…….

2. Tất cả các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ và các văn bản liên quan về Hợp đồng lao động và Hợp đồng Đào tạo có chữ ký của hai Bên sẽ được tự động chấm dứt từ ngày ký thỏa thuận này. Hai Bên sẽ không có yêu cầu bồi thường nào khác.

3. Thanh toán cho người lao động các khoản sau: Tổng cộng là ………….. đồng

- Lương:

- Tiền phép năm:

- Trợ cấp thôi việc:

- Trợ cấp khác:

- …………

Điều 2: Trách nhiệm của người lao động

1. Bàn giao đầy đủ tài sản và công việc đang quản lý cho anh/chị …………………….. thuộc Phòng …………………….

2. Thanh toán hết các khoản nợ (nếu có) với công ty trước ngày………

3. Cam kết không khiếu nại bất cứ điều gì sau khi được giải quyết chế độ thôi việc.

4. Bảo mật các thông tin của công ty mà anh/chị có được trong thời gian làm việc tại Công ty………………………

Điều 3: Trách nhiệm của người sử dụng lao động

1. Thực hiện đầy đủ những thỏa thuận tại Điều 1.

2. Tạo điều kiện cho người lao động bàn giao công việc.

Điều 4: Thỏa thuận khác

1. Thỏa Thuận này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau. Mỗi Bên giữ một (01) bản để thực hiện.

2. Các Bên đồng ý rằng, bằng sự hiểu biết tốt nhất của mình, đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản của Thoả thuận này.

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, đóng dấu)

Mẫu Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động
Mẫu Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động (Ảnh minh họa)

Vì sao phải Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động

Bộ luật Lao động 2012 cho phép trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động có quyền cùng nhau thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, các quy định hiện hành không có quy định cụ thể về việc thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động phải thực hiện như nào cho đúng luật. Ranh giới giữa việc có hành vi thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động và đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động là rất khó phân biệt nếu không tự đảm bảo các giấy tờ, bằng chứng cụ thể.

Chính vì thế, người sử dụng lao động và người lao động cần phải lập thành văn bản để tránh những tranh chấp không đáng có sau này.

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động có được hưởng trợ cấp thôi việc?

Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ trường hợp:

- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái luật;

- Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên:

- Trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn;

- Trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 - 12 tháng.

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ, trừ một số trường hợp.

Như vậy, dù chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo thỏa thuận nhưng người lao động đáp ứng đủ các điều kiện 2, 3, 4 nêu trên vẫn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động có thể tra cứu Cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp 2020 chuẩn nhất.
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

Vào thời điểm cuối năm, các cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ tiến hành làm báo cáo tổng kết năm để khái quát lại tình hình làm việc trong năm, những thành tựu đã đạt được hay những hạn chế còn tồn tại. Dưới đây là một số mẫu Báo cáo tổng kết cuối năm được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng.

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Đánh giá, phân loại giáo viên là nội dung quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực tại các cơ sở giáo dục. Khi tổ chức họp đánh giá, xếp loại giáo viên cần lập biên bản để ghi lại nội dung quan trọng của cuộc họp. Bạn đọc có thể tham khảo một số mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên dưới đây

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Vào thời điểm cuối năm, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức sẽ tiến hành họp để tổng kết, đánh giá và xếp loại chất lượng đối với các thành viên của mình. Trong đó, tổ chức họp để đánh giá Đảng viên cuối năm là một trong những nội dung được nhiều người quan tâm. Nội dung cuộc họp sẽ được thể hiện thông qua Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.