Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUỐC HỘI

-----------

Luật số: 56/2014/QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12.

Điều 1
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam:
1. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 13. Người có quốc tịch Việt Nam
1. Người có quốc tịch Việt Nam bao gồm người đang có quốc tịch Việt Nam cho đến ngày Luật này có hiệu lực và người có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này.
2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam.
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 11 của Luật này thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam.
Chính phủ quy định chi tiết khoản này.”
2. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 26
Điều 2. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày công bố. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2014.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

 
Thuộc tính văn bản
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam của Quốc hội, số 56/2014/QH13
Cơ quan ban hành: Quốc hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 56/2014/QH13 Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 24/06/2014 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRESIDENT
 
No. 10/2014/L-CTN
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Hanoi, June 26, 2014
 
 
ORDER
On the promulgation of law[1]
 
THE PRESIDENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
 
Pursuant to Articles 88 and 91 of the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;
Pursuant to Article 91 of the Law on Organization of the National Assembly;
Pursuant to Article 57 of the Law on Promulgation of Legal Documents,
PROMULGATES
The Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Vietnamese Nationality,
Which was passed on June 24, 2014, by the XIIIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 7th session.
President of the Socialist Republic of Vietnam
TRUONG TAN SANG

THE NATIONAL ASSEMBLY
 
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
No. 56/2014/QH13
 

 
LAW
Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Vietnamese Nationality[2]
 
Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;
The National Assembly promulgates the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of Law No. 24/2008/QH12 on Vietnamese Nationality.
Article 1.
To amend and supplement a number of articles of the Law on Vietnamese Nationality:
1. To amend and supplement Article 13 as follows:
“Article 13. Persons having Vietnamese nationality
1. Persons having Vietnamese nationality include those who have Vietnamese nationality by the effective date of this Law and those who acquire Vietnamese nationality under this Law.
2. Overseas Vietnamese who have not yet lost their Vietnamese nationality as prescribed by Vietnamese law before the effective date of this Law may retain their Vietnamese nationality.
Overseas Vietnamese who have not yet lost their Vietnamese nationality but have no papers proving their Vietnamese nationality according to Article 11 of this Law shall make registration with overseas Vietnamese representative missions to have their Vietnamese nationality determined and to be granted Vietnamese passports.
The Government shall detail this Clause.”
2. To annul Clause 3, Article 26.
Article 2.
This Law takes effect on the date of its promulgation.
This Law was passed on June 24, 2014, by the XIIIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 7th session.-
Chairman of the National Assembly
NGUYEN SINH HUNG
 


[1]Công Báo Nos 677-678 (15/7/2014)
[2]Công Báo Nos 677-678 (15/7/2014)

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!