Mẫu Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam chi tiết nhất

Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam là mẫu TP/QT-2013-TKXNCQTVN kèm theo Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT/BTP-BCA-BNG.Quốc tịch là gì? Quyền cá nhân với quốc tịch

Quốc tịch là thông tin về tổ quốc của một cá nhân, thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước. Khi một người được đăng ký quốc tịch đồng nghĩa với việc làm phát sinh quyền, nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước đó cũng như quyền, trách nhiệm của Nhà nước với công dân.

Quốc tịch Việt Nam cũng vậy. Khi một công dân mang quốc tịch Việt Nam đồng nghĩa với việc người này và Nhà nước có mối quan hệ gắn bó, phát sinh quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm với nhau.

(Điều 1 Luật Quốc tịch 2008, sửa đổi năm 2014).

Theo đó, các loại giấy tờ chứng minh quốc tịch của một người gồm:

- Giấy khai sinh (Giấy chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ - nếu giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam)

- Chứng minh nhân dân

- Hộ chiếu

- Quyết định cho nhập quốc tịch, cho trở lại quốc tịch Việt Nam, công nhận việc nuôi con với trẻ là người nước ngoài, cho người nước ngoài nhận trẻ Việt Nam làm con nuôi


Hồ sơ xin xác nhận có quốc tịch Việt Nam

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA, khi có nhu cầu xin xác nhận có quốc tịch Việt Nam, công dân có thể thực hiện theo 02 cách:

- Nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp

- Gửi qua đường bưu điện

Theo đó, thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam (theo mẫu) kèm 02 ảnh 4x6;

- Bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;

- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ:

+Giấy khai sinh (Giấy chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ - nếu giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam)

+ Chứng minh nhân dân

+ Hộ chiếu

+ Quyết định cho nhập quốc tịch, cho trở lại quốc tịch Việt Nam, công nhận việc nuôi con với trẻ là người nước ngoài, cho người nước ngoài nhận trẻ Việt Nam làm con nuôi

Nếu không có giấy tờ chứng minh quốc tịch nêu trên thì phải nộp kèm các loại giấy tờ:

- Tờ khai lý lịch

- Các giấy tờ được quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA:

+ Bản sao các giấy tờ về nhân thân, hộ tịch, quốc tịch của ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em ruột, con;

+ Bản sao giấy tờ có nội dung liên quan đến quốc tịch của đương sự do chế độ cũ cấp trước ngày 30/4/1975;

+ Bản sao giấy tờ trên đó có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch gốc Việt Nam do các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

Mẫu Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam (Ảnh minh họa)

Ảnh
4x6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

………….., ngày ………. tháng ……… năm ……….

TỜ KHAI XÁC NHẬN CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Kính gửi: Sở Tư pháp …………………

Họ và tên người yêu cầu:.......................................... Giới tính:.............

Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................

Nơi sinh:....................................................................................................

Địa chỉ cư trú:.............................................................................................

Nơi thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có):.........................

.....................................................................................................................

Quốc tịch nưc ngoài (nếu có):..................................................................

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ có giá trị thay thế:...............

Số:..................................... cấp ngày ……… tháng ……. năm...................

Nơi cấp:.......................................................................................................

Giấy tờ chứng minh hiện nay đang có quốc tịch Việt Nam kèm theo:

1)..................................................................................................................

2)..................................................................................................................

3)..................................................................................................................

4)..................................................................................................................

5)..................................................................................................................

Đề nghị Quý Cơ quan cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình./.

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ, tên)

 

Trên đây là Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam. Để tìm hiểu thêm các mẫu tờ khai khác, vui lòng truy cập vào đây.

>> Mẫu Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam mới nhất 

Nguyễn Hương

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

Vào thời điểm cuối năm, các cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ tiến hành làm báo cáo tổng kết năm để khái quát lại tình hình làm việc trong năm, những thành tựu đã đạt được hay những hạn chế còn tồn tại. Dưới đây là một số mẫu Báo cáo tổng kết cuối năm được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng.

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Đánh giá, phân loại giáo viên là nội dung quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực tại các cơ sở giáo dục. Khi tổ chức họp đánh giá, xếp loại giáo viên cần lập biên bản để ghi lại nội dung quan trọng của cuộc họp. Bạn đọc có thể tham khảo một số mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên dưới đây

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Vào thời điểm cuối năm, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức sẽ tiến hành họp để tổng kết, đánh giá và xếp loại chất lượng đối với các thành viên của mình. Trong đó, tổ chức họp để đánh giá Đảng viên cuối năm là một trong những nội dung được nhiều người quan tâm. Nội dung cuộc họp sẽ được thể hiện thông qua Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.