Mẫu Đơn xin phép thay đổi nơi cư trú mới nhất

Đơn này được ban hành kèm Nghị định 56/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30/09/2013 về áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.Khi nào phải xin phép khi thay đổi nơi cư trú

Các đối tượng phải xin phép khi thay đổi nơi cư trú gồm:

- Người từ đủ 12 – 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu tội rất nghiêm trọng do cố ý được quy định tại Bộ luật Hình sự

- Người từ đủ 14 – dưới 16 tuồi thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng do cố ý trong Bộ luật Hình sự

- Người từ đủ 14 – dưới 18 tuổi 02 lần trong 06 tháng có hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự

- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định

- Người từ đủ 18 tuổi trở lên trong 06 tháng thực hiện 02 lần các hành vi xâm phạm tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân, vi phạm trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

(Điều 90 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012)

Theo đó, các đối tượng này sẽ bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Điều 34 Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định, những người này phải xin phép thay đổi thay đổi nơi cư trú khi:

- Đi học tập

- Có việc làm ổn định

- Thay đổi nơi đăng ký thường trú

- Theo gia đình chuyển đến địa phương khác

- Có lý do chính đáng khác

Nội dung của đơn xin phép thay đổi nơi cư trú

Mẫu này được sử dụng trong trường hợp người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn xin phép thay đổi nơi cư trú theo quy định tại Điều 34 Nghị định 111/2013/NĐ-CP.

Khi thay đổi nơi cư trú, người được giáo dục, cha mẹ hoặc người giám hộ của người được giáo dục là người dưới 16 tuổi phải có trách nhiệm làm đơn xin phép Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trong đó ghi rõ lý do, nơi đến thường trú hoặc tạm trú. Đơn đề nghị phải có ý kiến của cơ quan, tổ chức được giao quản lý, giáo dục.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản; Trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

Hồ sơ về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải được chuyển đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được giáo dục đến cư trú. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được giáo dục đến cư trú có trách nhiệm tiếp nhận và phân công cơ quan, tổ chức quản lý, giáo dục.

Mẫu Đơn xin phép thay đổi nơi cư trú mới nhất (Ảnh minh họa)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN XIN PHÉP

Thay đổi nơi cư trú*

Kính gửi: Chủ tịch UBND (1) …………………………………..

Tôi tên là: ………………………………………………. Giới tính: ......................................

Ngày, tháng, năm sinh: ………../ …..

Nơi sinh: ..........................................................................................................................

Quê quán: .......................................................................................................................

Nơi thường trú: ................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ..................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ………..; ngày cấp: …./…./…..; nơi cấp: .........

Dân tộc: ……………….. Tôn giáo: ……………….. Trình độ học vấn:.............................

Nghề nghiệp: ..................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: .....................................................................................................

Hiện nay, tôi đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày …./…./…. của Chủ tịch UBND (1) ..........

Kính đề nghị Chủ tịch UBND (1) …………..... cho phép tôi được thay đổi nơi cư trú, cụ thể như sau:

1. Lý do thay đổi nơi cư trú (2) ..........................................................................................

2. Địa phương sẽ chuyển đến cư trú ổn định (3)..............................................................

3. Thời điểm bắt đầu chuyển đến nơi cư trú mi: kể từ ngày …./…./……

Ý KIN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC                   (1) ……. ngày .... tháng .... năm …….
ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ, GIÁO DỤC                                NGƯỜI LÀM ĐƠN
………………………………………                                    (Ký, ghi rõ họ tên)
……………….……………………
(1) ……….. ngày .... tháng .... năm …………
TM (4) ……………………….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn cách viết đơn xin phép

(1) Tên xã/phường/thị trấn nơi người được giáo dục đang chấp hành biện pháp.

(2) Nêu rõ lý do chuyển nơi cư trú

Ví dụ: đi học, đi làm hoặc gia đình chuyn đến địa phương khác sinh sng....

(3) Tên xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi người được giáo dục sẽ chuyn đến.

(4) Tên của cơ quan, tổ chức được giao quản lý, giáo dục.

Trên đây là Đơn xin phép thay đổi nơi cư trú của người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Để tìm hiểu thêm các biểu mẫu khác, độc giả vui lòng bấm vào đây.

Nguyễn Hương

>> Bật mí cách xác định nơi cư trú của cá nhân

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu là giấy tờ được nhiều người quan tâm nhưng không phải ai cũng biết nên dùng mẫu nào là chuẩn. Bài viết sau của LuatVietnam sẽ cung cáp tới bạn đọc mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu chuẩn.