Mẫu Đơn xin đi học nâng cao trình độ chuyên môn chi tiết nhất

Mẫu Đơn xin đi học nâng cao trình độ chuyên môn chi tiết nhất 13/06/2019

Nâng cao trình độ là nhu cầu thiết yếu để người lao động cải thiện hiệu quả công việc cũng như thu nhập. LuatVietnam giới thiệu Mẫu Đơn xin đi học chi tiết đáp ứng nhu cầu của người lao động.

Mẫu Đơn tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiên ma túy

Mẫu Đơn tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiên ma túy 14/06/2019

Bên cạnh phương pháp cai nghiện tự nguyện tại nhà thì những người nghiện có thể lựa chọn cách vào cơ sở cai nghiện. Dưới đây là đơn đề nghị người nghiện ma túy gửi đến cơ sở đó.

Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn và 5 lưu ý khi lập

Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn và 5 lưu ý khi lập 10/05/2019

Khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để xuất hàng hóa, dịch vụ mà bị sai nếu đã kê khai thì phải lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót theo hướng dẫn dưới đây.

Mẫu Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Mẫu Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất 24/05/2019

Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/ 2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mẫu phiếu xuất kho và hướng dẫn cách ghi

Mẫu phiếu xuất kho và hướng dẫn cách ghi 18/04/2019

Phiếu xuất kho dùng để theo dõi số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp. Là căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiểm tra việc sử dụng.

Chủ Nhật, 16/06/2019 | 05:48 GMT+7