Tăng giảm font chữ:

Mẫu Đơn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú mới nhất

Đơn này được ban hành kèm Nghị định 56/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30/09/2013 về áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Ý nghĩa của đơn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú

Mẫu này được sử dụng trong trường hợp người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú có lý do chính đáng và phải thực hiện khai báo tạm vắng theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

- Vắng mặt dưới 15 ngày phải thông báo với người được phân công giúp đỡ về lý do, thời gian vắng mặt và nơi đến tạm trú

- Vắng mặt từ 15 – 30 ngày phải làm đơn xin phép Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ghi rõ lý do, thời gian vắng mặt, nơi đến tạm trú.

Người được phân công giúp đỡ phải có ý kiến trong thời hạn chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn. Trong khi đó, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải quyết định ngay sau khi nhận được đơn, nếu không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Do đó, đơn xin phép vắng mặt có vai trò quan trọng để cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào và tính thời gian giáo dục tại địa phương. Theo đó, thời gian vắng mặt tại nơi cư trú được tính vào thời hạn chấp hành nhưng tổng số thời gian vắng mặt không được quá 1/3 thời hạn áp dụng.

Nếu vắng mặt không báo cáo hoặc không được sự đồng ý của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thì thời gian vắng mặt tại nơi cư trú không được tính vào thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Mẫu Đơn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú mới nhất (Ảnh minh họa)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

 

ĐƠN XIN PHÉP

Vắng mặt tại nơi cư trú

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND (1) phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

 

Tôi tên là: TRẦN VĂN A.                                        Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 26/5/1982                       Nơi sinh: TP.Hà Nội

Quê quán:  phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Nơi thường trú: SN xx, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Nơi ở hiện tại: SN xx, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

CMND số: 01245xxxxxxx ; Ngày cấp: 25/4/2010; Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Trình độ học vấn: 12/12

Nghề nghiệp: Tự do

Nơi làm việc: SN xx, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Hiện nay, tôi đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 5/4/2019 của Chủ tịch UBND (1) phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Kính đề nghị Chủ tịch UBND (1) phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội cho phép tôi được vắng mặt tại nơi cư trú, cụ thể như sau:

1. Lý do vắng mặt tại nơi cư trú(2): Đi chữa bệnh

2. Địa phương sẽ đến tạm trú (3): Bệnh viện xx, TP.Hồ Chí Minh

3. Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú: 15 ngày, kể từ ngày 29/5/2019 đến ngày 12/6/2019.

          Ý KIẾN CỦA NGƯỜI                                    (1)……. ngày .... tháng .... năm …….

     ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ                                               NGƯỜI LÀM ĐƠN

………………………………………….……                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

 (1)……….. ngày .... tháng .... năm ………

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn cách điền đơn:

(1) Ghi rõ tên xã/phường/thị trấn nơi người được giáo dục đang chấp hành biện pháp.

Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

(2) Nêu rõ lý do vắng mặt tại nơi cư trú

Ví dụ: đi học, đi làm, đi khám chữa bệnh…

(3) Tên xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi người được giáo dục sẽ đến tạm trú.

Ví dụ: Phường 12, quận 5, TP.Hồ Chí Minh

Trên đây là Đơn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú của người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Để tìm hiểu thêm các biểu mẫu khác, độc giả tham khảo tại đây.

Nguyễn Hương

>> Ai bắt buộc phải khai báo tạm vắng khi đi khỏi nơi cư trú?
Nguyễn HươngNguyễn Hương

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: cư trú Biểu mẫu