Mẫu Đơn đề nghị miễn giảm phí thi hành án

Đơn đề nghị miễn, giảm phí thi hành án được ban hành kèm Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp.Phí thi hành án là gì?

Phí thi hành án là khoản tiền mà người được thi hành án phải nộp khi nhận được tiền, tài sản theo bản án, quyết định. (Điều 3 Luật Thi hành án dân sự 2008, sửa đổi bổ sung 2014).

Chi phí cưỡng chế thi hành án là các khoản chi phí do người phải thi hành án chịu để tổ chức cưỡng chế thi hành án, trừ trường hợp pháp luật quy định chi phí cưỡng chế thi hành án do người được thi hành án hoặc do ngân sách nhà nước chi trả.

Ai có nghĩa vụ nộp phí thi hành án dân sự?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 216/2016/TT-BTC, người có nghĩa vụ nộp phí thi hành án gồm:

- Người được thi hành án.

- Người được giao tiền, tài sản thi hành án phải nộp phí trong các vụ việc chia tài sản chung, chia thừa kế, chia tài sản trong ly hôn, vụ việc mà các bên vừa có quyền và nghĩa vụ

Mức thu phí thi hành án dân sự

Mức thu phí thi hành án dân sự căn cứ vào số tiền, giá trị tài sản thực nhận được. Trong đó:

- Nếu số tiền nhận được lớn hơn mức lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đến 05 tỷ đồng thì mức thi hành án sẽ là 3% số tiền, giá trị tài sản thực nhận

- Nếu số tiền thực nhận từ 05 tỷ đồng đến 07 tỷ đồng thì mức phí là: 150 triệu đồng + 2% số tiền vượt 05 tỷ đồng

- Nếu số tiền thực nhận từ 07 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 190 triệu đồng + 1% số tiền vượt 07 tỷ đồng

- Nếu số tiền thực nhận từ 10 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 220 triệu đồng + 0,5% số tiền vượt 10 tỷ đồng

- Nếu số tiền thực nhận trên 15 tỷ đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 245 triệu đồng + 0,01% số tiền vượt 15 tỷ đồng

Trong đó, trường hợp được miễn phí thi hành án dân sự gồm:

- Hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

- Thuộc diện neo đơn, tàn tật, ốm đau kéo dài có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

- Được xác minh chính xác chưa có điều kiện thi hành án

Trường hợp được giảm phí thi hành án dân sự gồm:

- Người có khó khăn về kinh tế thuộc chuẩn hộ nghèo được Ủy ban nhân dân xã xác nhận: giảm đến 80%

- Không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế khi xử lý tài sản: Giảm 30%

- Nếu phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cần huy động lực lượng: Giảm 20%

miễn giảm thi hành án

Mẫu Đơn đề nghị miễn giảm phí thi hành án (Ảnh minh họa)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc miễn, giảm phí thi hành án

Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự ..................................................................................

Họ và tên người đề nghị (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú):..............................................................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................................

Họ và tên người được thi hành án ...................................................................................................

địa chỉ: ..............................................................................................................................................

Họ và tên người phải thi hành án .....................................................................................................

địa chỉ: ..............................................................................................................................................

1. Nội dung đề nghị miễm, giảm:....................................................................................................

2. Căn cứ đề nghị miễn, giảm:........................................................................................................

3. Các tài liệu kèm theo

- Quyết định thi hành án số ..................ngày  ...tháng .....năm ....... của .........................................

- Tài liệu có liên quan  .....................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

............. ngày .... tháng  .... năm 20......

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)   

Trên đây là Mẫu Đơn đề nghị miễn giảm phí thi hành án mới nhất. Để tìm hiểu thêm các biểu mẫu khác, đọc tại đây.

>> Nghị quyết 326: 7 lưu ý quan trọng về án phí, lệ phí Toà án

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Vào thời điểm cuối năm, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức sẽ tiến hành họp để tổng kết, đánh giá và xếp loại chất lượng đối với các thành viên của mình. Trong đó, tổ chức họp để đánh giá Đảng viên cuối năm là một trong những nội dung được nhiều người quan tâm. Nội dung cuộc họp sẽ được thể hiện thông qua Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

Mẫu Báo cáo về mất, cháy, hỏng hóa đơn mới nhất dành cho mọi doanh nghiệp

Mẫu Báo cáo về mất, cháy, hỏng hóa đơn mới nhất dành cho mọi doanh nghiệp

Mẫu Báo cáo về mất, cháy, hỏng hóa đơn mới nhất dành cho mọi doanh nghiệp

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Dưới đây là mẫu Báo cáo theo quy định mới nhất hiện nay.