Thí điểm hợp đồng hành chính để cải cách chế độ công vụ

Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030 vừa được Chính phủ tổng kết tại Báo cáo số 128/BC-CP ngày 19/4/2021.

Mục tiêu đặt ra tại Báo cáo này là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để tinh gọn, thông suốt hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

​Thí điểm hợp đồng hành chính để cải cách chế độ công vụ
Thí điểm hợp đồng hành chính để cải cách chế độ công vụ (Ảnh minh họa)

Theo đó, về cải cách chế độ công vụ, Chính phủ định hướng đổi mới cơ chế, nâng cao chất lượng tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức. Nghiên cứu triển khai thí điểm chế độ hợp đồng hành chính.

Đồng thời, một số nội dung đáng chú ý khác được đề cập đến gồm:

- Hoàn thiện quy định về xác định vị trí việc làm của công chức, viên chức làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và bổ nhiệm công chức, viên chức;

- Nghiên cứu, đổi mới phương pháp, quy trình đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, lượng hóa các tiêu chí đánh giá và đề cao trách nhiệm người đứng đầu bởi hiện nay, công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức vẫn là khâu yếu.

- Hoàn thiện các quy định về quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ…

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục