Các bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức khi cải cách

Theo dự kiến, khi cải cách tiền lương, cán bộ, viên chức, công chức không hưởng lương theo mức lương cơ sở mà áp dụng bảng lương mới theo vị trí việc làm. Vậy các bảng lương mới theo vị trí việc làm gồm những gì?


Bảng lương mới theo vị trí việc làm áp dụng từ khi nào?

Lương theo vị trí việc làm là chủ trương được Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định tại Nghị quyết số 27 năm 2018 về cải cách tiền lương. Đồng nghĩa với đó, khi thực hiện cải cách tiền lương, bảng lương theo vị trí việc làm mới được áp dụng.

Trước đó, tại Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, Chính phủ đã chỉ đạo, trong năm 2021:

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành; hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập.

Ngày 04/01/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã ra Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH nhằm thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, trong đó nêu rõ:

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp để thực hiện trong năm 2022 theo lộ trình đã được Hội nghị Trung ương 13 kết luận.

Tuy nhiên, tại Nghị quyết 69/2022/QH15, Quốc hội đã thống nhất lùi thời điểm cải cách tiền lương đến thời điểm thích hợp mà không phải là 01/7/2022 như tinh thần trước đây.

Sau khi dịch bệnh Covid-19 dần trở nên ổn định, ngày 15/4/2023 mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP về việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, về việc cải cách tiền lương thì vẫn tiếp tục lùi.

Do đó, hiện nay, hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tiến hành xây dựng và hoàn thiện đến khi cải cách tiền lương sẽ được áp dụng.

bảng lương mới theo vị trí việc làm áp dụng từ khi nào

Sẽ có 5 bảng lương mới theo vị trí việc làm (Ảnh minh họa)


Các bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức

Theo điểm b, khoản 3.1 Mục 3 Nghị quyết 27 năm 2018, hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vụ trang bao gồm:

-  1 Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

Đảm bảo nguyên tắc:

  • Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị; giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất; giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau; mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới;
  • Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương; không phân loại bộ, ngành, ban, uỷ ban và tương đương ở Trung ương khi xây dựng bảng lương chức vụ ở Trung ương; không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp.

Việc phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị để thiết kế bảng lương chức vụ do Bộ Chính trị quyết định sau khi đã báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

- 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Trong đó, mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc:

  • Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề; sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
  • Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

- 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm:

  • Một bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);
  • Một bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an
  • Một bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Như vậy, trên đây là giải đáp về: Bảng lương mới theo vị trí việc làm áp dụng từ khi nào. Chi tiết các bảng lương này sau được xây dựng, hoàn thiện sẽ được LuatVietnam thông tin ngay đến bạn đọc. Nếu còn băn khoăn, vui lòng gọi số: 1900.6192 .

Đánh giá bài viết:
(29 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục