Giấy tờ về quyền sử dụng đất ghi tên người khác vẫn được cấp Sổ đỏ

Khi có một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngay cả khi giấy tờ nhà đất ghi tên người khác.

Theo quy định của pháp luật đất đai nếu hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định và có một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì được cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp giấy tờ đó ghi tên người khác cũng được quy định rõ.

Khoản 2 Điều 100 Luật Đất đai 2013 quy định:

“Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất”

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu có đủ điều kiện sau:

- Có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan (ví dụ như hợp đồng, giấy tờ chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất).

- Đến trước ngày 01/7/2014 mà chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (từ ngày 01/7/2014 đến nay phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy định, hay còn gọi là thủ tục đăng ký sang tên).

- Đất đó không có tranh chấp.

giấy tờ nhà đất ghi tên người khácGiấy tờ nhà đất ghi tên người khác vẫn được cấp Sổ đỏ (Ảnh minh họa)

* Danh sách giấy tờ về quyền sử dụng đất

Theo khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013, giấy tờ về quyền sử dụng đất được sử dụng để cấp Giấy chứng nhận gồm:

- Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993.

- Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất.

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993.

- Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

- Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ.

Xem chi tiết tại: Danh sách giấy tờ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Kết luận: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà có giấy tờ nhà đất ghi tên người khác vẫn được cấp Sổ đỏ nếu có đủ điều kiện. Trường hợp đủ điều kiện được cấp thì bạn đọc hãy xem và thực hiện theo hướng dẫn thủ tục làm Sổ đỏ để có thể tự mình thực hiện.

Đánh giá bài viết:
(14 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Tin vui với những ai bị thu hồi đất, tái định cư từ cuối năm nay

Tin vui với những ai bị thu hồi đất, tái định cư từ cuối năm nay

Tin vui với những ai bị thu hồi đất, tái định cư từ cuối năm nay

Thu hồi đất, bồi thường, tái định cư là những vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm trong dự thảo sửa đổi Luật Đất đai mới nhất. Theo đó, nếu dự thảo này được thông qua và ban hành vào cuối năm nay, người dân bị thu hồi đất sẽ đón nhận nhiều tin vui.