Tăng giảm font chữ:

Thi nâng ngạch công chức - Những quy định mới áp dụng

Bên cạnh các quy định về thi tuyển công chức, LuatVietnam nhận được nhiều băn khoăn về việc thi nâng ngạch công chức năm nay.

Dưới đây là tổng hợp của LuatVietnam về thi nâng ngạch công chức dựa vào quy định mới của Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Ngạch công chức là gì?

Khoản 4 Điều 7 Luật Cán bộ công chức 2008 định nghĩa về ngạch như sau: Ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức.

Theo đó, có thể hiểu ngạch công chức là chức danh công chức, phân theo từng ngành và thể hiện cấp độ về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Để được nâng ngạch, công chức phải trải qua một kỳ thi.

Điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức

Từ năm 2019, điều kiện công chức được dự thi nâng ngạch có sự thay đổi đáng kể. Cụ thể, Nghị định 161/2018 sửa đổi, bổ sung thêm một số điều kiện mà công chức có nguyện vọng đăng ký dự thi nâng ngạch cần đáp ứng.

Gồm:

- Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét xử lý kỷ luật.

- Có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ ngạch dưới liền kề với ngạch đăng ký dự thi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ dự thi.

Trong khi đó, trước đây, công chức phải được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 03 năm liên tục gần nhất…
 

Để thi nâng ngạch, công chức phải đáp ứng một số điều kiện nhất định (Ảnh minh họa)

 

Môn thi, hình thức thi và thời gian thi nâng ngạch

Trước đây, Nghị định 24/2010/NĐ-CP không quy định về điều này, nhưng hiện nay đã được nêu rõ trong Nghị định 161/2018.

Cụ thể, công chức phải trải qua 02 vòng thi:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy tính hoặc trên giấy

Nội dung thi gồm 3 phần:

+ Phần 1: Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, bộ máy Nhà nước… Thời gian thi 60 phút

+ Phần 2:  Ngoại ngữ gồm 30 câu hỏi, là một trong 05 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút

+ Phần 3: Tin học gồm 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

Vòng 2:  Thi chuyên môn, nghiệp vụ

+ Thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp hoặc tương đương

Thi viết đề án, thời gian 08 tiếng

Thi bảo vệ đề án, thời gian 30 phút

Thang điểm 100 cho mỗi phần thi

+ Thi nâng ngạch lên chuyên viên chính hoặc tương đương

Thi viết thời gian 180 phút

Thang điểm 100.

+ Thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương

Thi viết, thời gian 120 phút

Thang điểm 100.

Ở vòng 1, công chức phải thi trắc nghiệm trên máy tính hoặc trên giấy (Ảnh minh họa)

 

Các trường hợp được miễn ngoại ngữ, tin học

Cũng giống như thi tuyển công chức, trong một số trường hợp đặc biệt, công chức dự thi nâng ngạch công chức sẽ miễn môn thi ngoại ngữ, tin học (ở vòng 1).

Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định như sau:

Trường hợp được miễn thi ngoại ngữ

- Nam từ đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi

- Công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số

- Người có bằng tốt nghiệp là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi

- Có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc trình độ cao hơn so với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong tiêu chuẩn của dự thi học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

Trường hợp được miễn thi tin học

- Người có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông, tin học, toán - tin trở lên.

 

Sau bao lâu biết kết quả thi nâng ngạch?

- Kết quả vòng 1:

+ Nếu thi trên máy thì biết ngay sau khi làm bài thi trên máy (không phúc khảo)

+ Nếu thi trên giấy thì chậm nhất sau 20 ngày, kể từ ngày kết thúc thi sẽ biết kết quả trên cổng thông tin điện tử của cơ quan tổ chức thi (nhận đơn phúc khảo trong 15 ngày sau đó).

- Kết quả thi nâng ngạch:

Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chấm thi vòng 2, kết quả thi nâng ngạch sẽ được gửi bằng văn bản đến cơ quan quản lý công chức để thông báo cho công chức dự thi biết.

 

Trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch, lương có tăng?

Cũng theo Nghị định 161, sau khi nhận được danh sách công chức trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch, người đứng đầu công chức quản lý ra quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức trúng tuyển.

Như vậy, sau khi được bổ nhiệm vào ngạch cao hơn, công chức cũng sẽ được có mức lương mới tương ứng.

Trên đây là tổng hợp của LuatVietnam về toàn bộ quy định mới liên quan đến thi nâng ngạch công chức áp dụng từ năm 2020. Để đọc thêm các bài viết về Cán bộ - Công chức - Viên chức, độc giả vui lòng bấm vào đây.

Lan Vũ

Lan VũLan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây

google play appstore

Chủ đề: cán bộ công chức nâng ngạch