Tăng giảm cỡ chữ:

Gần 8000 câu trong Ngân hàng câu hỏi thi nâng ngạch công chức

Tại Quyết định 51/QĐ-BNV, Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng trong kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Quyết định này yêu cầu tiến hành xây dựng bộ các câu hỏi và đáp án các môn thi cần có đối với các kỳ thi nâng ngạch công chức như sau:

- Môn kiến thức chung:

+ Từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương lên chuyên viên cao cấp hoặc tương dương tối thiểu: 1000 câu;

+ Từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương tối thiểu: 2000 câu;

+ Từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tối thiểu: 1000 câu;

+ Từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiểu: 1000 câu.

ngan hang cau hoi thi nang ngach cong chuc
Gần 8000 câu trong Ngân hàng câu hỏi thi nâng ngạch công chức (Ảnh minh họa)
 

- Môn ngoại ngữ:

+ Từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương lên chuyên viên cao cấp hoặc tương đương tối thiểu: 500 câu;

+ Từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương tối thiểu: 500 câu;

+ Từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tối thiểu: 500 câu;

+ Từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiểu: 500 câu.

- Môn tin học: Dùng chung cho các ngạch công chức tối thiểu: 500 câu.

- Môn chuyên môn nghiệp vụ:

+ Từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên chuyên viên chính hoặc tương đương tối thiểu: 200 câu;

+ Từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tối thiểu: 100 câu;

+ Từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiểu: 100 câu.

Như vậy, có đến gần 8000 câu hỏi trong Ngân hàng câu hỏi sử dụng trong thi nâng ngạch công chức.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây