Tăng giảm cỡ chữ:

Điều kiện thi nâng ngạch công chức có gì mới?

Với việc ban hành Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, Chính phủ đã có nhiều quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Một trong số đó phải kể đến nâng ngạch công chức.

Tiêu chuẩn, điều kiện thi nâng ngạch hiện nay đang được quy định tại khoản 9 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức sửa đổi năm 2019 gồm:

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ của ngạch công chức đăng ký dự thi;

- Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu đối với từng ngạch công chức.

Trước đây, Điều 45 Luật Cán bộ, công chức 2008 chỉ quy định:

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu về công chức đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch dự thi thì công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó được đăng ký dự thi.

2. Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của ngạch dự thi.

Như vậy, có thể thấy hiện nay, điều kiện thi nâng ngạch công chức đã được quy định nghiêm ngặt hơn đồng thời bổ sung thêm một số điều kiện so với quy định cũ.

dieu kien thi nang ngach cong chuc

Điều kiện thi nâng ngạch công chức có gì mới? (Ảnh minh họa)

Trong đó, một số tiêu chuẩn, điều kiện được Chính phủ hướng dẫn chi tiết như sau:

1/ Xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch

Theo Điều 9 Nghị định 90/2020/NĐ-CP, tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân loại theo 02 loại:

Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

- Đáp ứng các tiêu chí về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc và ý thức tổ chức kỷ luật;

- Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

- Đáp ứng các tiêu chí về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

  • Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;
  • Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị;
  • Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;
  • Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả;

- Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng;

- 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

2/ Yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự thi

Tiêu chí này được Chính phủ hướng dẫn chi tiết tại điểm c khoản 3 Điều 30 Nghị định 138/2020/NĐ-CP. Theo đó, công chức đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn ngoại ngữ, tin học của ngạch dự thi nâng ngạch trong trường hợp:

- Công chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học mà tương ứng với yêu cầu của ngạch dự thi;

- Công chức được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc môn tin học.

3/ Thời gian công tác tối thiểu đối với từng ngạch công chức

Nội dung này được hướng dẫn tại điểm d khoản 3 Điều 30 Nghị định 138/2020/NĐ-CP. Cụ thể:

- Công chức đã có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi được tuyển dụng hoặc tiếp nhận, làm việc ở vị trí có yêu cầu trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp và thời gian đó được tính làm căn cứ xếp lương ở ngạch công chức hiện giữ thì được tính tương đương với ngạch công chức hiện giữ;

- Có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ ngạch dưới liền kề với ngạch dự thi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

Nói tóm lại, hiện nay, điều kiện thi nâng ngạch công chức đã được sửa đổi theo hướng cụ thể, chi tiết hơn trước đây. Nếu còn gì thắc mắc, độc giả có thể liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> Xét nâng ngạch công chức: Tiêu chuẩn, hồ sơ thế nào?

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: nâng ngạch Luật sửa đổi Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức