nâng ngạch

Lọc bài viết theo:

Đề xuất mới của Bộ Nội vụ về cơ cấu ngạch công chức 08/10/2020

Nội dung đáng chú ý này vừa được Bộ Nội vụ ban hành tại dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.

Tháng 11/2020, thi thăng hạng viên chức, nâng ngạch công chức 25/09/2020

Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch số 4991/KH-BNV ngày 23/9/2020 về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020.

Dự kiến thi nâng ngạch công chức Tòa án vào tháng 6/2020 21/05/2020

Ngày 18/5/2020, Tòa án nhân dân tối cao công bố Quyết định số 579/QĐ-TCCB ban hành Kế hoạch thi và chỉ tiêu thi nâng ngạch lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020.

Để được nâng ngạch công chức, cần đáp ứng điều kiện gì? 22/04/2020

Khi được tuyển chọn, công chức sẽ được bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm. Hơn thế nữa, trong quá trình làm việc, nếu đủ điều kiện, công chức còn có thể được nâng ngạch.

Sắp có 2 trường hợp nâng ngạch công chức không qua thi tuyển? 24/02/2020

Hiện nay, công chức chỉ có thể thi tuyển để được nâng ngạch, song, sắp tới đây sẽ có 02 trường hợp nâng ngạch công chức không qua thi tuyển theo dự thảo Nghị định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức.

Quy định mới về nâng ngạch công chức từ 01/7/2020 20/12/2019

Bên cạnh những quy định mới về tuyển dụng công chức, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi số 52/2019/QH14 cũng có nhiều quy định mới về nâng ngạch với đối tượng này.

Thi nâng ngạch công chức - Những quy định mới áp dụng 22/04/2019

Bên cạnh các quy định về thi tuyển công chức, LuatVietnam nhận được nhiều băn khoăn về việc thi nâng ngạch công chức năm nay.