Mẫu Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh [Mới nhất]

Mẫu Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh được bố hoặc mẹ của trẻ lập ra để đề nghị cấp Giấy chứng sinh nhằm chứng thực, xác nhận sự ra đời của con mình. Mẫu Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh hiện nay được ban hành tại Thông tư 27/2019/TT-BYT.

1. Khi nào sử dụng Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh?

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư 17/2012 được sửa đổi bởi Thông tư 27/2019/TT-BYT, trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn, bản đỡ đẻ thì cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ phải điền vào Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu. Tờ khai này sẽ được nộp cho Trạm y tế tuyến xã nơi trẻ sinh ra để xin cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. 

Trước đây, theo Thông tư 17/2012 quy định trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì người thân thích của trẻ có trách nhiệm điền vào Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu.

Như vậy, cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ điền vào Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh trong trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.

to khai de nghi cap giay chung sinh

2. Mẫu Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI

Đề nghị cấp Giấy chứng sinh

(Đối với trường hợp trẻ sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ)

Kính gửi: Trạm Y tế xã/phường/thị trấn(1)………………....

Tôi tên là: ………………………………………………..…

Số CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Mã số ĐDCD: …………….……

Địa chỉ: ……………………………………………………………….

Xin đề nghị được cấp Giấy chứng sinh theo thông tin như sau:

Họ tên mẹ/Người nuôi dưỡng: ………………………………………..

Năm sinh: ……………………………………………………...........

Số CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Mã số ĐDCD: ………………………..

Ngày cấp:……/…./……. Nơi cấp: ………………………..………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/tạm trú: …………….…………….

……………………………………………………………

Dân tộc: ………………………………………….………

Đã sinh con vào lúc:…….giờ…..phút, ngày…..tháng…..năm: ………..

Tại:……………………… …………………………………

Số con trong lần sinh này: ………………………………

Giới tính khi sinh của con:……… Cân nặng: ………….

Dự định đặt tên con: ……………………………………….

Người đỡ đẻ: …………………………………………….

….(2), ngày…..tháng……năm 20……
Người đề nghị
(Ký tên, ghi rõ họ tên và quan hệ với trẻ)

Ghi chú:

(1): Ghi tên xã/phường/thị trấn nơi trẻ sinh ra

(2): Ghi địa danh xã/phường/thị trấn nơi người đề nghị cấp giấy chứng sinh cư trú

Người làm tờ khai đề nghị cấp giấy chứng sinh cần nêu rõ:

- Thông tin cá nhân.

- Thông tin Mẹ/Người nuôi dưỡng của trẻ.

- Thời gian sinh con.

- Số con trong lần sinh.

- Giới tính, cân nặng, tên của con.

- Tên người đỡ đẻ.

3. Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng sinh chi tiết

Theo Điều 2 Thông tư 17/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 34/2015, Thông tư 27/2019, thủ tục cấp Giấy chứng sinh trong từng trường hợp cụ thể như sau:

3.1. Thủ tục cấp Giấy chứng sinh trong trường hợp sinh tại cơ sở khám, chữa bệnh

- Trước khi trẻ sơ sinh về nhà, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu Giấy chứng sinh.

- Cha, mẹ hoặc người thân thích của trẻ có trách nhiệm đọc, kiểm tra lại thông tin trước khi ký.

- Giấy chứng sinh được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản giao cho bố, mẹ hoặc người thân thích của trẻ để làm thủ tục khai sinh và 01 bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

(Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư 17/2012 được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 34/2015)

3.2. Cấp Giấy chứng sinh trong trường hợp sinh ngoài cơ sở khám, chữa bệnh

- Trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ thì cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ phải điền vào Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu và nộp cho Trạm y tế tuyến xã nơi trẻ sinh ra để xin cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. T

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh, Trạm y tế tuyến xã phải làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ.

Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc.

(Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư 17/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 27/2019)

3.3. Cấp Giấy chứng sinh trong trường hợp trẻ sinh ra do mang thai hộ

- Trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ thì Bên vợ chồng nhờ mang thai hộ hoặc Bên mang thai hộ phải nộp:

+ Bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ;

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu Bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa vợ chồng nhờ mang thai hộ và Bên mang thai hộ gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi trẻ sinh ra.

Theo đó, trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ sẽ được cấp Giấy chứng sinh theo Mẫu. Giấy chứng sinh này là văn bản chứng minh việc mang thai hộ khi làm thủ tục đăng ký khai sinh.

Trên đây là mẫu Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh. Nếu còn thắc mắc, độc giả có thể liên hệ tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục
Hợp đồng thương mại là gì? Mẫu hợp đồng thương mại mới nhất 2022
Hợp đồng thương mại là gì? Mẫu hợp đồng thương mại mới nhất 2022

Hợp đồng thương mại là gì? Mẫu hợp đồng thương mại mới nhất 2022

Hợp đồng thương mại là loại hợp đồng được sử dụng phổ biến trong kinh doanh, tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ về mẫu và cách soạn thảo hợp đồng này. Trong bài viết dưới đây, LuatVietnam sẽ cung cấp mẫu Hợp đồng thương mại mới nhất cũng như cách soạn thảo.

Mẫu Báo cáo tai nạn lao động mới nhất 2022 và cách thực hiện báo cáo
Mẫu Báo cáo tai nạn lao động mới nhất 2022 và cách thực hiện báo cáo

Mẫu Báo cáo tai nạn lao động mới nhất 2022 và cách thực hiện báo cáo

Hiện nay, tình hình tai nạn lao động đang có dấu hiệu gia tăng, để nắm bắt điều này, yêu cầu người sử dụng lao động phải lập Báo cáo tình hình tai nạn lao động theo quy định. Đây cũng là cơ sở để điều chỉnh hoạt động an toàn lao động, hạn chế rủi tai nạn.